© Shutterstock.com

Potentieel rendement uit beleggen, nu ook mét gemoedsrust

De mens is geen zuiver rationeel wezen, en beleggers zijn ook maar mensen. Verlies komt dubbel zo hard binnen als winst, zo blijkt. Bestaat er een beleggingsmodel dat met deze psychologische drempel rekening houdt?

Lange tijd ging men ervan uit dat beleggers altijd een rationele afweging maken tussen het gewenste rendement en mogelijke schommelingen. Hoe hoger het rendement dat je nastreeft, hoe meer tussentijdse schommelingen je moet aanvaarden. Dat is lang ook de manier geweest waarop banken naar je profiel als belegger keken: hoe je met schommelingen omgaat, wordt gebruikt als maatstaf voor de parameter ‘risico’. Die bepaalt dan of je een defensieve of heel dynamische belegger bent, of iets daartussenin. Ook de risicoscores van beleggingsproducten worden op die manier ingedeeld, met een cijfer tussen 1 en 7. Een minimumscore van 1 voor een potentieel laag rendement en laag risico, en een maximumscore van 7 voor een potentieel hoog rendement en hoog risico.

GedragseconomieRecentere inzichten uit de gedragseconomie leveren een genuanceerder verhaal op. Beleggers en beleggingsmarkten worden niet alleen gestuurd door rationele overwegingen, maar ook door psychologische factoren. Die laatste elementen behoren tot het domein van de gedragseconomie. Beleggen niet langer als een zuiver rationeel proces beschouwen betekent niet dat je niet langer rekening houdt met feiten of competenties. Het betekent dat je rekening houdt met een aantal bijkomende psychologische factoren, typisch menselijke gedragspatronen die bij bijna alle beleggers een rol spelen, hoe competent ze ook zijn en hoe goed ze de feiten ook kennen.

Een van de interessantste fenomenen uit de beleggerspsychologie is onze andere omgang met verlies dan met winst. Het is een heel herkenbare kwestie die overigens niet alleen voor beleggers of volwassenen geldt. Stel je het volgende scenario voor. Je hebt je nichtje iets uit de speelgoedwinkel beloofd en ze mag het zelf samen met jou kiezen. Op slag wordt zij verliefd op een mooie roze knuffel. Die wordt het! Maar dan merkt ze dat dezelfde knuffel ook in het blauw bestaat. Kiezen is verliezen, dus doet het kind een poging om de roze en de blauwe knuffel te krijgen… Dat laat je natuurlijk niet toe. Resultaat? Je stapt buiten met een roze knuffel en… een huilend kind. Het verlies van de blauwe knuffel weegt voor haar niet op tegen haar nieuwe roze aanwinst.

Hetzelfde principe geldt op de beursvloer. Beleggers vinden het makkelijker om winst op te strijken dan om verlies te aanvaarden. De teleurstelling bij beleggingsverlies is veel groter dan de vreugde bij beleggingswinst voor hetzelfde bedrag. Onderzoek in de gedragseconomie toont aan dat de negatieve emotionele impact van verlies ongeveer dubbel zo groot is als de positieve impact van een even grote winst.

Dat inzicht betekent dat het niet volstaat om beleggers op te delen in defensieve, neutrale en dynamische profielen. Die profielen houden immers onvoldoende rekening met hoe ze op verlies reageren. Beleggers met hetzelfde defensieve profiel kunnen heel anders reageren op dezelfde marktontwikkelingen. Zakt de beurs enkele dagen na elkaar dan zal defensieve belegger A meteen zijn adviseur bellen en misschien wel al zijn beleggingen met verlies willen verkopen. Terwijl defensieve belegger B even de schouders ophaalt, en pas volgende maand nog even zijn beleggingen nakijkt.

Gemoedsrust als beleggingscriteriumKBC gaat verder dan de klassieke beleggingsaanpak waarbij enkel rendement en schommelingen de criteria zijn. In de nieuwe aanpak wordt je persoonlijke gemoedsrust een volwaardig beleggingscriterium. Zodat je niet alleen een portefeuille hebt waarbij het potentieel rendement aansluit bij je beleggingsdoelstellingen, maar dat je jij je ook op elk moment comfortabel voelt bij de eventuele risico’s. Als de zon schijnt op de beurs. Maar ook als het er dondert en bliksemt.

KBC vindt dat beleggen moet staan voor het zoeken naar potentieel rendement, zonder nodeloos te moeten piekeren. Zonder te moeten ingrijpen op momenten die ten koste gaan van het toekomstig potentieel rendement, zoals verkopen na een serieuze daling. Zodat je je te allen tijde comfortabel voelt bij je belegging, en kunt genieten van wat je echt belangrijk vindt in het leven.

Op zoek naar bijkomend potentieel rendement voor je geld? Ontdek hier hoe KBC beleggen gemakkelijk maakt. »