Aangeboden door KBC

© Shutterstock.com

Beleggen: vroeg begonnen is meer gewonnen

Veel mensen zien op tegen starten met beleggen: beleggingen lonen pas op lange termijn, het rendement is meestal niet gegarandeerd, maar je bent wel al meteen geld kwijt aan instapkosten. Toch zijn er veel redenen waarom je wel beter zou overwegen om te beginnen met beleggen. Lees hier waarom.

Alle literatuur over beleggen hamert erop: beleggen doe je best op de lange termijn. De meeste mensen denken dat die lange termijn belangrijk is omdat je zo risico’s uitvlakt. Er zijn statistisch genomen meer goede dan slechte jaren op de beurs, dus als je lang genoeg belegt zal het positieve effect in principe het negatieve weggommen.

Dat klopt, maar het is niet de enige reden waarom beleggen op de lange termijn extra rendeert. De belangrijkste reden is die van de samengestelde interest, of het rente-op-rente-effect. Simpel uitgedrukt betekent samengestelde interest dat je rente krijgt op de rente die je voordien al kreeg. Dit resulteert in een steeds versnellende, exponentiële curve.

Laten we dit even in een simpel voorbeeld verduidelijken. Stel dat, in een vereenvoudigde benadering, je als 25-jarige een bedrag van 10.000 euro belegt om tegen je pensioen 40 jaar later een appeltje voor de dorst opzij te hebben. In deze vereenvoudigde benadering gaan we uit van een gemiddelde opbrengst van 5% jaar. Als je elk je je rendement herinvesteert, kan dit op zijn beurt ook weer opbrengst genereren en kom je na 40 jaar aan iets minder dan 70.000 euro. Bijna 7 keer de startwaarde! De vereenvoudigde grafiek hieronder toont de exponentiële groeilijn.

Rekening houdend met de huidige rentestand zullen beleggingsproducten in realiteit geen vast rendement van 5% opleveren en zal je, omwille van koersschommelingen, soms ook tussentijds verlies leiden. Maar het principe blijft wel gelden, wanneer je op de lange termijn je rendement herinvesteert kan dit op zijn beurt mogelijk ook rendement opleveren. De bovenstaande curve zal in realiteit dus een grilliger verloop kennen omwille van koersschommelingen en wisselende rendementen, maar het effect op lange termijn zal vergelijkbaar zijn.

De echte kracht zit dus in de duurtijd: hoe langer je belegt, hoe sneller de curve kan stijgen. De eerste jaren heb je het gevoel dat er weinig beweegt, maar de laatste jaren gaat het snel. Dat is het sneeuwbaleffect: een sneeuwballetje resulteert in een grote sneeuwbal, als je maar lang genoeg rolt. De bedoeling is om zo ver mogelijk naar de rechterkant van de curve te schuiven. Met andere woorden: hoe vroeger je sneeuwbal begint te rollen, des te hoger je potentieel eindresultaat. Het is daarbij wijs om naast je originele startbedrag ook je interesten, dividenden, coupons, … te herinvesteren.

Lineair denkenAls de samengestelde interest zo’n simpel en geniaal principe is, waarom profiteren niet meer mensen er dan van? Ook hier is de verklaring eenvoudig: de mens is niet geprogrammeerd om exponentieel te denken. We denken lineair. Het volgend raadseltje illustreert dit misschien nog het beste: “Wat ontvang je het liefste op 1 januari: een schenking van 1 miljoen euro in één keer of een eurocent die elke dag gedurende de rest van de maand verdubbelt?” De meeste mensen zouden onmiddellijk tekenen voor het miljoen. Terwijl de slimmerd die begint met de eurocent op 1 januari uiteindelijk op 31 januari 10,7 miljoen euro overhoudt, of 9.7 miljoen euro meer.

Om maximaal van het principe van de samengestelde interest te profiteren beleg je best over een zo lang mogelijke periode : vroeg begonnen is half gewonnen. Moet je daarom heel risicovol gaan beleggen? Helemaal niet: beleggen is niet voor niets maatwerk. Je hoeft niet per se het beleggingswerk zelf te doen. Doe beroep op een expert om het ideale evenwicht te vinden tussen het rendement nastreven dat je voor ogen hebt en de risico’s die je bereid bent te nemen. Op die manier vind je de beleggingen die binnen je comfortzone liggen.

Op zoek naar bijkomend potentieel rendement voor je geld?Ontdek hier hoe KBC beleggen gemakkelijk maakt. »