© Getty Images

Stad voert praktijktesten tegen discriminatie op de huisvestingsmarkt uit

De stad Mechelen gaat praktijktesten uitvoeren om racisme en discriminatie op de huisvestingsmarkt in kaart te brengen. Het doel van de testen is om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij eigenaars en mensen in de woningsector.

Stijn Van de Sande

Gelijke toegang tot huisvesting is een zekerheid die het Mechelse stadsbestuur aan al zijn inwoners wil geven. Om dat te bekomen worden er nog voor de zomer praktijktesten ingevoerd om de discriminatie en het racisme op de huisvestingsmarkt te detecteren. Voor die nulmeting wordt een bedrag van 26.000 euro vrijgemaakt. De discriminatiegronden die onderzocht worden zijn etnische afkomst, vermogen en een combinatie van beide. Ook de toegang van alleenstaanden met en zonder kinderen tot de private huisvesting wordt in kaart gebracht.

“In Mechelen is geen plaats voor discriminatie”, zegt burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-M+). “Iedereen moet gelijk behandeld worden, vandaar deze testen. Sanctioneren is echter niet het eerste doel, wel het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering. Als ook de professionele spelers in de woningsector duidelijk maken dat ze onder geen beding willen discrimineren, dan zetten we een duidelijke norm.”

Het stadsbestuur gaat naar eigen zeggen niet over één nacht ijs in dit dossier. Eerder werden al experten bevraagd en legde het college zijn oor te luister bij andere lokale besturen met expertise op dit vlak, zoals de stad Gent. De testen moeten de achterliggende oorzaken en mechanismen van deze ongelijke behandeling blootleggen en duidelijk maken hoe het beleid best kan ingrijpen om discriminatie en sociale uitsluiting tegen te gaan.

In de eerste plaats worden overtreders van de discriminatiewetgeving op de huisvestingsmarkt aangepakt. Nadien zal de stad een soortgelijke aanpak volgen om ook de discriminatie op de arbeidsmarkt aan banden te leggen.

MEER OVER Wonen in Mechelen

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio