© Kioni Papadopoulos

Jongeren denken mee na over nieuw klimaatplan stad

Vandaag vond de allereerste klimaatdag voor de jeugd plaats in Antwerpen. De Antwerpse jongeren gaven er hun input voor het klimaatplan dat de stad vanaf volgend jaar uitrolt. In Stormkop namen ze deel aan inspiratiesessies en workshops.

In januari 2019 organiseerde Youth For Climate een eerste klimaatprotest in Antwerpen op de Groenplaats. Daar vroegen de jongeren onder andere meer inspraak in het klimaatbeleid van de stad. Aan die oproep werd gehoor gegeven. De jongeren mogen het nieuwe klimaatplan van Antwerpen (2020 – 2030) mee vormgeven, in samenwerking met het stadscollege. Dat plan wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens aan Europa.

Warre Germis, voortrekker van de Antwerpse klimaatjongeren, legt uit: “Naast het betogen, willen we als jeugd begrijpen wat er boven ons hoofd allemaal afspeelt. We willen begrijpen hoe complex de milieuproblematiek is door actief aan oplossingen mee te werken. We doen dit door mee te schrijven aan het klimaatplan van de stad Antwerpen. We hopen te laten zien aan de generaties voor ons, die nu de touwtjes in handen hebben, dat we het menen en anderzijds ook ons eigen steentje willen bijdragen aan de wereld van morgen.”

Inspiratiesessies en workshops

Vandaag vond daarom de allereerste klimaatdag voor jongeren vanaf 14 jaar plaats in Stormkop aan de Droogdokkenweg. Op deze interactieve dag werkten leerkrachten samen met leerlingen uit de derde graad mee aan het klimaatbeleid van morgen. De aanwezigen namen deel aan inspiratiesessies en workshops om tot aanbevelingen te komen voor het Antwerpse college. Ze werden geïnformeerd over innovatieve en klimaatbewuste ingrepen. Ze ontwikkelden in een workshop een ideale stad en bedreigende rampscenario’s en werkten mee aan een kunstproject met plastic uit de Schelde.

Waardevolle groep

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws staat achter het engagement van de jongeren: “Zij zijn vandaag meer dan ooit geëngageerd om mee na te denken over hoe het in de toekomst met het klimaat en onze planeet verder moet. Ze beseffen dat het gaat om fundamentele veranderingen in onze samenleving. Ik ben dan ook bijzonder trots dat deze jonge mensen meewerken aan en meedenken over het klimaatplan dat de stad Antwerpen aan het schrijven is. Ze zijn een zeer waardevolle groep die niet mocht ontbreken bij het realiseren van dit plan.”

“Als schepen voor jeugd kan ik het initiatief van de jongeren om mee te denken over klimaatbeleid alleen maar toejuichen. We hechten dan ook veel belang aan hun stem in onze stad, zij zijn immers onze toekomst. Ik ben dus zeer blij dat dit project vandaag van start gaat”, sluit schepen voor jeugd Jinnih Beels aan.

MEER OVER Klimaat

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio