© JAA

Nieuwkomers in de bloemetjes gezet na inburgeringstraject: “Schoten telt intussen negentig nationaliteiten”

Een veertigtal anderstalige Schotenaren volgden het voorbije jaar met succes een inburgeringstraject. Ze kregen hun attest uitgereikt tijdens een ceremonie.

jaa


CITTA