De Wever verkiest schoolkamperen boven sociale mix: “Ik heb zelf ook twee dagen in skipak voor school gezeten”

Print

N-VA wil van het Vlaamse onderwijs in de volgende legislatuur weer wereldtop maken. De partij wil daarvoor inzetten op de “heilige” vrijheid van het onderwijs. “Ook als dat betekent dat er opnieuw voor scholen gekampeerd moet worden”, aldus Bart De Wever. De N-VA-voorzitter liet ook noteren na de verkiezingen “snel” een nieuwe Vlaamse regering te willen vormen (“liefst met twee partijen”) om zo het hoofd te kunnen bieden aan “het rood-groene front in Wallonië”.

De Vlaams-nationalisten van N-VA zetten tijdens deze verkiezingscampagne zwaar in op onderwijs. Voorzitter Bart De Wever verwees tijdens de studiedag van zijn partij over dat onderwerp opnieuw naar de daling van de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Volgens De Wever “moet helaas vastgesteld worden dat veel goede hervormingen in de klaslokalen dode letter blijven”. Hoe dat komt? “De onderwijskoepels zijn veranderd in machtsbastions die de scholen van zich afhankelijk hebben gemaakt.”

“Leerlingen worden daardoor te weinig uitgedaagd, leerkrachten gaan gebukt onder de onnodige administratie en directies moeten zich bezighouden met hervormingen en experimenten in plaats van met het besturen van hun school”, vindt De Wever. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois benadrukte de wens van de N-VA om “Vlaanderen weer wereldtop te laten worden”.

“Vrijheid moet bij scholen liggen”

Voor De Wever is de vrijheid van onderwijs de oplossing. Die vrijheid moet wel bij de scholen liggen en primeert op de sociale mix, stelt De Wever. “Zij moeten zelfstandig kunnen kiezen hoe zij zich organiseren en hoe zij hun leerlingen willen onderwijzen.”

Die vrijheid wordt volgens de partij momenteel ingeperkt door het systeem van elektronisch inschrijven. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voerde die maatregel in om het kamperen voor de schoolpoort tegen te gaan, en hoopt met de elektronische inschrijvingen ook voor een betere sociale mix te zorgen. Maar voor N-VA hoeft dat niet. “Ik heb zelf ook twee dagen in een skipak voor de school van mijn kinderen gezeten”, aldus De Wever.

Zodra de capaciteit van het onderwijs omhoog gaat, moet het centraal aanmeldingsregister verdwijnen, vindt De Wever. “De frustratie over dat informaticasysteem is te groot. Mijn mailbox puilt uit van de klachten. Bij populaire scholen zal er dan weliswaar opnieuw gekampeerd worden, maar ik stel vast dat veel middenklassegezinnen dat ervoor over hebben.”

“Geen nivellering, maar ambitie”

Veel van de andere voorstellen van de partij komen neer op een hoger ambitieniveau. Er mag met rood verbeterd worden, en er mogen punten worden gegeven en vergeleken. “Geen weg van de minste weerstand, maar uitdaging. Geen nivellering, maar ambitie.” Naast aandacht voor de zwakkere leerlingen, onder meer met het M-decreet, wil de partij zich ook inzetten voor de hoogbegaafden. Want die zijn in aantal net zo groot als de zwakker begaafden, stelt N-VA.

In het hoger onderwijs wil de partij weer terug naar rechtlijnige trajecten. “Leerlingen starten met opleiding X, wisselen naar opleiding Y, proberen dan opleiding Z om in een aantal gevallen te eindigen zonder diploma.” Dat kost de samenleving veel geld, dus wil N-VA beter oriënteren voor aanvang van de studies.

Om te weten of al die maatregelen zoden aan de dijk zetten, wil N-VA over de onderwijsnetten heen proeven organiseren om te meten hoe de leerlingen presteren. “We moeten permanent de vinger aan de pols houden inzake leerwinst en kwaliteit, ook al roept dat hevige weerstand op in bepaalde middens”.

Meteen kritiek uit politieke hoek

Het plan van N-VA kan op bijzonder weinig bijval rekenen. Vlaams parlementslid Jo De Ro, van coalitiepartner Open VLD, reageert verbaasd. De Ro spreekt van “flifloppolitiek van de bovenste plank”. “Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ik vraag mij echt af wat voor partij zoiets doet.”

Ook Groen en SP.A reageren verbouwereerd. “Je verwacht toch van partijen dat ze langer dan één week bij hun standpunt blijven”, zegt Caroline Genez (SP.A).

Snel Vlaamse regering, liefst met twee

De Wever wil na de verkiezingen ook graag snel een Vlaamse regering vormen, het liefst met twee partijen. “De politieke dreiging komt niet vanuit Vlaanderen, maar van buitenaf. Als het roodgroene front in Wallonië aan zet komt en zich federaal kan nestelen, dan zal het Vlaanderen zijn dat daar voor mag opdraaien”, aldus De Wever. “Als we erin slagen snel een Vlaamse regering te vormen, dan hebben we een krachtig tegenwicht tegen het roodgroene front. Dan hebben we de hefbomen in handen om de belangen van Vlaanderen veilig te stellen.”

De Wever maakte bovendien duidelijk dat hij het liefst maar twee partijen zou zien in die nieuwe Vlaamse regering. Welke partner hij dan graag naast zich zou zien, wil hij niet kwijt. “Ik heb maar twee veto’s en dat is tegen de PS en tegen Ecolo.” Volgens een populair gerucht zou De Wever in Vlaanderen een kopie van zijn Antwerpse coalitie willen maken, met SP.A en Open VLD. SP.A-voorzitter John Crombez verklaarde afgelopen week dat een samenwerking met N-VA voor hem echter “quasi onmogelijk” is. “Hij zal wel goede redenen hebben gehad om dat te zeggen”, reageert De Wever.

Dat de partij Vlaams opnieuw de leiding wil nemen, wil volgens de voorzitter overigens niet zeggen dat ze de post van onderwijsminister wil laten schieten, met een derde van het Vlaamse budget het belangrijkste departement. “Deze hele congresdag is een claim op de post van onderwijsminister”, zegt hij daarover.

 Het tienpuntenplan van N-VA voor het Vlaamse onderwijs:

1. Elke leerling laten excelleren.

2. Scholen stimuleren om taalbaden Nederlands ook effectief in te richten.

3. Tegen het idee dat elke school een dwarsdoorsnede moet zijn van een op voorhand gedefinieerde sociale mix die door de overheid wordt vastgelegd.

4. Technische opleidingen en beroepsopleidingen aantrekkelijker maken.

5. Het studierendement van het hoger onderwijs opkrikken door een goede oriëntering en een snellere heroriëntering.

6. Vrijheid van onderwijs niet in het gedrang laten brengen door te veel invloed van de onderwijskoepels.

7. Meer aandacht voor lesgeven en minder ‘planlast’ voor de leraren.

8. M-decreet bijsturen: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is.

9. Over de onderwijsnetten heen proeven organiseren om te meten hoe leerlingen vorderen.

10. Meer investeren in klas en school, minder in koepels en andere structuren.

Nu in het nieuws