© IMAGEGLOBE

Vandeurzen start campagne op die meer mensen bij tabakoloog moet krijgen

De Vlaamse overheid wil dat meer mensen een beroep doen op een tabakoloog als ze van plan zijn om te stoppen met roken. De diensten van die rookstopbegeleider zijn echter nog onvoldoende bekend zijn. Daarom start minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) vrijdag een sensibiliseringscampagne op.

De tabakoloog is een een arts, psycholoog of andere gezondheidsprofessional die opgeleid is om mensen te begeleiden bij het stoppen met roken. Uit cijfers van de Stichting tegen Kanker blijkt dat maar twee procent van de mensen die willen stoppen met roken, een beroep doet op de diensten van die expert. “Nochtans tonen studies aan dat je drie tot vier maal meer kans hebt op succes als je je laat begeleiden”, zegt Christine Plets van de Stichting tegen Kanker.

Met de vrijdag opgestarte campagne wordt in de eerste plaats geprobeerd om de diensten van de tabakoloog onder de aandacht te plaatsen, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Veel mensen weten niet dat er zoiets bestaat als een professional die hen begeleidt bij het stoppen met roken.”

Nog tot oktober zal onder meer via folders, affiches, sociaalnetwerksites en via een tv-spot op regionale zenders de tabakoloog in de kijker worden gezet. Via de laagdrempelige campagne wordt geprobeerd alle lagen van de bevolking te bereiken. Uit cijfers van Stichting tegen Kanker blijkt namelijk dat de groep met de laagste socio-economische positie (28 procent) nog altijd meer rokers telt dan de groep met de hoogste socio-economische positie (18 procent).

“Rookstopbegeleiding werkt”, zegt minister Vandeurzen. “Daarom starten we, in het kader van de doelstelling om tegen 2025 gezonder te leven, een campagne om rookstopbegeleiding door een tabakoloog te promoten. Onder het motto ‘Stoppen met roken doe je niet alleen’ wil de campagne de tabakoloog bij het grote publiek bekend maken.”

De Vlaamse regering wijst er tot slot op dat inwoners van Vlaanderen sinds 2017 maar een deel van de kosten van rookstopbegeleiding zelf moeten betalen. De Vlaamse overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog.

NIET TE MISSEN