H-eerlijk Zoersel wil 's nachts licht weer aan in Kikkerpadje en op andere veilige fietsverbindingen

Het Kikkerpadje. "Nu in het weekend te donker", zegt H-eerlijk Zoersel. Foto: hz

H-eerlijk Zoersel wil 's nachts licht weer aan in Kikkerpadje en op andere veilige fietsverbindingen

Print
Zoersel - Op de gemeenteraad afgelopen week agendeerde CD&V een voorstel om tijdens het weekend de bestaande straatverlichting in de gemeente opnieuw aan te steken in afwachting van een versnelde ‘verledding’ van de straatverlichting. Omdat het gemeentebestuur hier weinig voor voelde, probeerde H-eerlijk Zoersel via een amendement een meerderheid te vinden om de fietsverbindingen tussen de dorpskernen tijdens de weekendnachten te verlichten. Maar ook dat voorstel werd door de meerderheid van N-VA, Groen en Open VLD weggestemd. "We begrijpen het niet, dat is de grote kost toch niet?", vindt Tom Sleeuwaert.

Het voorstel van de CD&V-fractie om in afwachting van de verledding van de straatverlichting in de weekends de straatverlichting opnieuw te laten branden na 23 uur, werd niet aanvaard door de meerderheid. Omdat het voorstel van CD&V weggestemd werd, stelde H-eelrijk Zoersel een amendement voor om de fietsverbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten in de weekendnachten beter te verlichten.

Fractieleider Tom Sleeuwaert: “Op dit moment is het bv. pikdonker in het Kikkerpadje wat op de veilige fietsverbinding ligt die de gemeente heeft uitgepijld tussen Sint-Antonius en Halle. We zien dat fietsers nu vaak de onveilige Kwadestraat gebruiken omdat die wel verlicht is. De kost van het laten branden van een aantal extra lichtpalen op deze fietsverbindingen is gering en het verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel aanzienlijk voor de fietsers. Wij begrijpen niet dat een constructief voorstel zomaar wordt weggestemd, zonder duidelijke motivering. We willen Marc de Cordt, mobiliteitsschepen voor Groen, oproepen om woorden ook effectief om te zetten in daden."

Volgens Sleeuwaert is het technisch mogelijk om de lichten alleen in het weekend 's nachts te laten branden langs die veilige fietsverbindingen. "We vragen ook niet dat elk verlichtingspaal brandt, maar op de meest cruciale plaatsen, zodat alle bochten goed zichtbaar zijn en je niet meer in de problemen komt als je fietslicht het plots laat afweten."

De bestuursmeerderheid gaf aan om met Fluvius eerst het aangepast lichtplan af te wachten.

   

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio