© kma

© mu

1 / 2

Gemeente Malle gaat in beroep tegen vergunning voor groot psychiatrisch verzorgingstehuis op site Torenhof

De deputatie van de provincie Antwerpen verleent een vergunning voor een grootschalig psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Torenhof na het beroep van Emmaüs vzw, de aanvrager. “Onbegrijpelijk. De schaal van dit project zal resulteren in een te grote ruimtelijke en mobiliteitsimpact”, oordeelt het college van burgemeester en schepenen, dat daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapt om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Kristin Matthyssen

Een jaar geleden diende Emmaüs vzw een aanvraag in om een psychiatrisch verzorgingstehuis met 60 bedden te bouwen op de site van het Torenhof. “Het schepencollege heeft in augustus 2018 de vergunning aan Emmaüs geweigerd omdat het bij de beoordeling van de omgevingsvergunning vaststelde dat het project de draagkracht van het gebied overschrijdt door de zeer dense invulling”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

Dat Malle een sociale gemeente is met een plaats voor iedereen, blijkt uit de geslaagde voorbeelden van woon- en zorgprojecten op haar grondgebied. Dergelijke projecten moeten volgens het college van burgemeester en schepenen echter inpasbaar zijn in de omgeving, wat met de schaalgrootte van dit project onmogelijk is. Voor de aanvragers moet het project voldoende groot zijn om op financiering te kunnen rekenen. Subsidies liggen dus aan de basis van de aanvraag, terwijl voor het college de stedenbouwkundige aspecten primeren.

De mobiliteitsproblematiek is één van de grootste bekommernissen van het gemeentebestuur. “De Hallebaan is nu al een sluipweg voor het verkeer tussen Malle en Zoersel”, zegt schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA). “Er passeren dagelijks veel kinderen op weg naar school. Als daar in de toekomst nog extra verkeersbewegingen bij komen, zal de Hallebaan daar gegarandeerd hinder van ondervinden."

Daarnaast is er nog het ruimtelijk aspect. Het perceel dat Emmaüs wil aanwenden voor het psychiatrisch verzorgingstehuis is het enige stuk onbebouwd residentieel gebied aan de Hallebaan, waar nu nog veel groen is. Net dàt groene karakter wil het gemeentebestuur in de dorpskernen graag versterken. Een te hoge bebouwingsgraad hypothekeert die ambitie, ook al is verdichting tegenwoordig een sleutelbegrip als het gaat over ruimtelijke ordening. Voor het college van burgemeester en schepenen is de ruimte op de site van het Torenhof bovendien te beperkt om de plannen van Emmaüs te realiseren.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio