Eerste gemeenteraadscommissie buigt zich over mobiliteit

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy. Foto: rr

Eerste gemeenteraadscommissie buigt zich over mobiliteit

Print
Malle - Door een commissie in het leven te roepen, wil het gemeentebestuur van Malle de tijd nemen om grote dossiers van de gemeenteraad grondig te bespreken in functie van een goede besluitvorming. De commissie heeft dus als taak de besprekingen van de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. Tijdens de allereerste vergadering boog de commissie zich over het nieuwe mobiliteitsplan.

“De gemeenteraad is het hoogste beleids- en beslissingsorgaan van onze gemeente,” zegt Dirk Gerinckx.  “Als voorzitter van de gemeenteraad vind ik het belangrijk dat de politieke fracties de kans krijgen om de dossiers, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, vooraf dieper te bestuderen, eventueel aan te vullen of verbeteringen aan te brengen.”

De commissie is evenredig samengeteld uit de politieke fracties en bestaat uit acht leden, de voorzitter van de commissie inbegrepen. Dat zijn Dirk Gerinckx (N-VA) als voorzitter, Dries De Vry (N-VA), Kim Geys (DBM), Gert Peeters (DBM), Thierry Van der Straten-Waillet (CD&V), Kris Mintjens (OOST-WEST), Walter Vermeylen (Progressief Malle) en Wim Vervloet (Vlaams Belang). Ook de vakschepen is steeds aanwezig voor toelichting.

“De gemeente Malle staat voor grote ruimtelijke vraagstukken”, licht schepen van ruimtelijke ordening Sanne Van Looy toe. “Daarom hebben we in ons bestuursakkoord afgesproken dat we een aparte gemeenteraadscommissie zouden oprichten om onze tijd te nemen om grote dossiers te grondig voor te bereiden. Om ons niet vast te pinnen op ruimtelijke ordening alleen, hebben we de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening uitgebreid naar de ‘commissie Omgeving’. Op de allereerste vergadering stond dan ook het nieuwe mobiliteitsplan en het participatietraject op de agenda."

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio