© Daniel Rys

“Rekeningrijden pas te overwegen na investeringen in alternatieven voor auto”

De VAB vindt dat de volgende Vlaamse regering werk moet maken van alternatieven voor de auto, vooraleer er opnieuw gepraat kan worden over rekeningrijden. De mobiliteitsorganisatie vraagt om een investering van 3 miljard, gespreid over tien jaar, in fietsinfrastructuur.

De VAB liet in het kader van rekeningrijden een enquête uitvoeren door het onderzoeksbureau Ipsos bij 3.000 respondenten. Daaruit blijkt dat 38 procent van de huidige autopendelaars de fiets als het beste vervoersalternatief ziet. Niet verwonderlijk, vindt de VAB, omdat de afstand van de woon-werkverplaatsing voor veel werknemers fietsbaar is. Bovendien heeft de komst van de elektrische fiets het potentieel van het fietsgebruik drastisch verhoogd. Wie een stadsfiets gebruikt, rijdt gemiddeld tot 10 kilometer per rit. Voor een elektrische fiets stijgt dat tot 15 kilometer en voor een speed pedelec tot 35 kilometer.

3 miljard euro

De VAB wil daarom dat de volgende Vlaamse regering een groter budget vrijmaakt voor de fietser. Concreet wordt een investering van 3 miljard euro verwacht, verspreid over een periode van tien jaar, in fietsinfrastructuur. Daarbij gaat het over de aanleg van bredere, losliggende fietspaden, van tunnels of bruggen om kruispunten veiliger te maken en van directe en snelle verbindingen tussen woonkernen en werkplekken. De organisatie wil ook een snelprocedure waardoor de realisaties sneller kunnen verlopen op het terrein.

Bus of tram

Uit de enquête blijkt ook dat slechts 14 procent van de ondervraagden de bus of de tram zien als een alternatief voor spitsrijden, wat vooral te wijten is aan de slechte doorstroming. Investeringen in de bus en de tram moeten voor de VAB daarom afhankelijk gemaakt worden van de doorstromingssnelheid. Extra investeringen zijn niet te verantwoorden als gemeenten en steden te weinig inspanningen doen om de bus of de tram uit de files te halen en zo de gemiddelde snelheid te verhogen, klinkt het.

MEER OVER VAB