“Oudere werknemers in België niet te duur”

Dat in België maar weinig 55-plussers aan de slag zijn, komt niet alleen doordat ze te duur zijn. In Europees verband blijkt België geen uitschieter, zo blijkt uit nieuw onderzoeker.

“Een mythe.” Zo noemt onderzoeker Sem Vandekerckhove van de KU Leuven de stelling dat de anciënniteitsverloning 55-plussers uit de markt duwt. Hij doet die uitspraak naar aanleiding van een woensdag gepubliceerd Europees rapport over de manier waarop anciënniteit het loon beïnvloedt. Het onderzoeksinstituut Hiva aan de KU Leuven heeft de Belgische bijdrage aan het rapport geleverd.

Anciënniteitsverloning houdt in dat werknemers meer gaan verdienen naarmate ze langer in dienst zijn. Maar in België is het verband tussen de lengte van het dienstverband en de hoogte van het loon gematigd, blijkt uit het rapport van het Europese arbeidsinstituut Eurofound. België wordt ingedeeld in een groep landen waar de anciënniteit wel een rol speelt bij de loonvorming in de privésector, maar waar het verband niet heel sterk is en na een bepaalde periode uitvlakt.

“Het rapport ontkracht de stelling dat ons land in dit verband heel uitzonderlijk is”, zegt Vandekerckhove. Volgens hem heeft de lage arbeidsparticipatie van 55-plussers dan ook andere oorzaken. Het is vooral een mentaliteitskwestie, denkt hij. Zowel bij de werknemers, die graag vroeg willen stoppen met werken, als bij de werkgevers, die veeleer een voorkeur hebben voor jongere werknemers.

Nu in het nieuws