© Photo News

Zinloos geweld, diefstallen en afpersing: politie Grens voert strijd tegen jongerencriminaliteit op

De politiezone Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) verhoogt de strijd tegen jongerencriminaliteit. Dat laat de politiezone zelf weten. De voorbije weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepjes jongeren die voor overlast zorgden, onder meer door andere jongeren voor de lol in elkaar te slaan. “We tillen hier zwaar aan”, klinkt het.

dvd

Volgens de politie kwamen er de laatste weken meldingen over een aantal jongeren die in Essen, Kalmthout en Wuustwezel andere jongeren op fuiven of gewoon op straat voor de lol in elkaar sloegen. Ze bestalen ook anderen en persten hen af, gebruikten drugs gebruikten, pleegden vandalisme en brachten beschadigingen aan in de buurt van openbare gebouwen.

De leeftijd van de daders varieert van 12 tot 17 jaar. “Hoe groot de groep is, is niet geheel duidelijk”, zegt commissaris Patrick De Smedt van de politiezone Grens. “Soms krijgen we oproepen voor vijf vechtende jongeren, soms is de groep ook groter.”

De “project-en sectorwerking” van de lokale politiezone Grens is in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden een grondig onderzoek gestart, dat nog steeds verdergaat en al geresulteerd heeft in de identificatie van een groot aantal van de betrokken jongeren. Tegen één van hen nam de jeugdrechter al maatregelen.

VIP

“De politie maakt daarbij gebruik van de ‘VIP-strategie’, wat staat voor very irritating police”, aldus De Smedt. “Telkens wanneer een jongere betrapt wordt op verstoring van de openbare orde, het lastigvallen van mensen of het beschadigen van de eigendom van iemand anders, zal de minderjarige worden opgepakt en overgebracht naar het politiebureel en zullen de ouders worden gecontacteerd om de minderjarige te komen ophalen.”

Telkens wanneer een misdrijf wordt gepleegd, wordt een proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan de procureur des Konings. Voor jongeren die zware feiten plegen of andere jongeren daartoe aanzetten, wordt steevast de procureur des Konings verwittigd die dan het dossier aan de jeugdrechter kan overmaken.

“Sommige jongeren zijn duidelijk meelopers, maar beseffen niet of onvoldoende dat ze door dergelijke feiten te plegen of eraan deel te nemen, hun toekomst hypothekeren en misschien op weg zijn naar een criminele loopbaan”, aldus De Smedt. “Zinloos geweld, afpersing, diefstal, druggebruik, drughandel, vandalisme en beschadigingen worden absoluut niet gedoogd in de politiezone Grens, noch door de bestuurlijke overheden of de gerechtelijke overheden.”

Camera’s

De lokale politiezone Grens zal naar eigen zeggen blijven controleren op alle openbare plaatsen. Ook op en rond fuiven zal politiepersoneel in uniform en in burgerkledij rondlopen. “Er zullen ook camera’s worden ingezet om dergelijke ordeverstoringen een krachtig halt toe te roepen.” De politie maakt ook al afspraken met andere zones, zoals Noorderkempen en Voorkempen, om het probleem aan te pakken.

“Ook het Jeugdparket en de Jeugdrechters tillen zwaar aan dergelijke feiten en nemen de meest gepaste maatregelen, tot en met verplichte opsluiting ter observatie in een gesloten inrichting”, klinkt het.

De Smedt benadrukt ook dat wie verdachte of criminele feiten ziet gebeuren, er altijd goed aan doet om de politie te bellen. “We kunnen pas reageren als we op de hoogte zijn”, zegt hij.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio