© rr

Nog lange administratieve weg te gaan voor spade in grond mag

Volgende jaren gebeurt er weinig op het terrein

Op 1 februari van dit jaar

keurde de Vlaamse regering

de opstart van het planproces goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kasteelpark de Merode.

Het duurt wellicht nog een paar jaar voor er kan gepland worden.

mph

DOEN!