© katrijn van giel

9 op 10 Vlaamse waterlopen zijn van slechte kwaliteit

Het Europese Milieuagentschap heeft de ecologische toestand van 87 procent van de Vlaamse rivieren als slecht of ontoereikend beoordeeld. Een van de oorzaken is het feit dat één op de acht Vlamingen niet is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie.

blg

De Europese kaderrichtlijn Water legt op dat onze waterlopen en rivieren zich tegen uiterlijk 2027 in “een goede ecologische toestand” moeten bevinden. “Vandaag haalt geen enkele Vlaamse rivier die norm”, schrijft Vlario, het kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. “Om de Europese doelstellingen te halen, moet het afvalwater van een extra half miljoen Vlamingen tegen 2027 gezuiverd worden.” Het prijskaartje van de aansluiting van dat half miljoen Vlamingen komt op ongeveer 4 miljard euro, zegt Vlario.

Nu in het nieuws