Lokale én mondiale adviesraad

Foto: JAA

Lokale én mondiale adviesraad

Milieuraad en raad voor ontwikkelingssamenwerking smelten samen

Schoten -

De milieuraad en de raad voor ontwikkelingssamenwerking fuseren tot de raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling. Beide raden vonden elkaar in hun missie om een betere wereld te creëren.

Milieu, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, energietransitie… het zijn thema’s die prominent de media beheersen. “Het zijn milieuproblemen die niet binnen de gemeentegrenzen blijven, maar grensoverschrijdend ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!