Archeologen vinden Gallo-Romeinse sporen onder het Steen en aan het Loodswezen

Print

De stadsmuur ter hoogte van het Loodswezen Foto: Stad Antwerpen

Antwerpen -

In Antwerpen hebben archeologen overblijfselen uit verschillende periodes gevonden bij onderzoek tijdens de lopende werken aan de Scheldekaaien. De vondsten dateren van de Gallo-Romeinse periode, de middeleeuwen en de 16de eeuw. Onder meer onder een onlangs afgebroken 20ste-eeuws deel van het Steen werden Gallo-Romeinse greppels, (paal)kuilen en aardewerk aangetroffen.

De Scheldekaaien in de buurt van het Steen zijn een dankbare buurt voor archeologische opgravingen. Het Steen zelf maakte deel uit van de Burcht, de vroegste middeleeuwse bewoningskern. Op drie meter diepte zijn nu ook Gallo-Romeinse sporen gevonden, wat duidelijk maakt dat de nederzetting uit die periode ook al tot aan de Schelde reikte. Eén greppel dateert mogelijk zelfs al van voor het begin van onze tijdrekening.

Archeologen vinden Gallo-Romeinse sporen onder het Steen en aan het Loodswezen
De bouwwerf aan de Sint-Jansvliet Foto: Stad Antwerpen

Ook ter hoogte van het Loodswezen boekten archeologen resultaten. Ze legden er voor het eerst de 16de-eeuwse bakstenen kaaimuur bloot die deel uitmaakte van de Nieuwstad, de noordelijke stadsuitbreiding gerealiseerd door urbanist Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556), en die aansloot op de Spaanse omwalling van de stad. Ook fundamenten van een woning die tegen de kaaimuur stond, zijn gedeeltelijk zichtbaar geworden. Aan de Sint-Jansvliet vonden de archeologen dan weer delen van gebouwen die volgens historische bronnen tijdens de 15de en 16de eeuw een herberg, een zeepziederij en een godshuis waren.

De stedelijke archeologische dienst gaat nog bekijken hoe de vondsten maximaal bewaard en eventueel ontsloten kunnen worden.

Archeologen vinden Gallo-Romeinse sporen onder het Steen en aan het Loodswezen
Historische foto van de afbraak van de Antwerpse burcht aan het Steen. Foto: Stad Antwerpen
Archeologen vinden Gallo-Romeinse sporen onder het Steen en aan het Loodswezen
Redezicht ter hoogte van het Sint-Jansvliet Foto: Stad Antwerpen
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio