Nieuwe techniek kan leeftijd van vluchtelingen beter inschatten

Themabeeld Foto: BELGAIMAGE

Nieuwe techniek kan leeftijd van vluchtelingen beter inschatten

Print
Gent -

Wetenschappers aan de UGent hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de leeftijd van kinderen te schatten aan de hand van MRI-scans. Nu gebeurt dat op basis van radiografieën en CT-scans, wat minder nauwkeurig is. De technologie kan gebruikt worden om minderjarige vreemdelingen en adoptiekinderen correcter te schatten, maar is wel duurder en niet onbesproken.

Onderzoeker Jannick De Tobel ontwikkelde de methode, die informatie over de wijsheidstanden, de linkerpols en de sleutelbeenderen bundelt. “Tot nu toe wisten we niet hoe we de informatie van de drie scans op een juiste manier konden combineren”, zegt De Tobel.

“Door ons onderzoek kunnen we dat nu wel.” Ondanks een beperkte foutenmarge kan de nieuwe methode met hoge betrouwbaarheid inschatten of een persoon minder- of meerderjarig is en maakt het komaf met schadelijke straling tijdens het forensisch onderzoek.

Toch is het gebruik van medische kennis voor het bepalen van leeftijd in het kader van de vluchtelingenproblematiek niet onbesproken. In 2016 beloofde het Ethisch Comité van het UZ Gent nog dat het niet zou meewerken aan het opstellen van protocollen.

“Elk individu heeft het recht om op een adequate manier te bewijzen dat hij of zij minderjarig is”, zegt De Tobel over de nieuwe methode. De onderzoeker vraagt ook een gestandaardiseerd protocol zodat wetenschappers internationaal dezelfde methode en berekening toepassen voor de schatting.

De nieuwe methode is duurder en omslachtiger voor degene die onderzocht wordt. Het toont aan dat leeftijdsschatting met MRI wetenschappelijk kan en veelbelovend is, maar de praktische implementatie ervan is voornamelijk een politieke beslissing.

De dienst vreemdelingenzaken voert de schattingen uit omdat minderjarige vluchtelingen aanspraak maken op bijkomende rechten wanneer ze een procedure tot verblijfsrecht opstarten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie de Block (Open Vld) staat open voor de nieuwe methode, “maar wil het eerst verder laten onderzoeken”, klink het zaterdag.

In 2018 werden in België 1.050 leeftijdsschattingen aangevraagd door de Diensten Voogdij en Vreemdelingenzaken.

Nu in het nieuws