Aantal racismeklachten tegen Antwerpse politie licht gestegen

Foto: BELGA

Aantal racismeklachten tegen Antwerpse politie licht gestegen

Print
Antwerpen -

De dienst Klantenmanagement van de Antwerpse lokale politie heeft vorig jaar 21 klachten ontvangen over mogelijke discriminatie of racisme door politiemedewerkers, oftewel twee meer dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarlijkse diversiteitsrapport van het korps. De dienst Intern Toezicht behandelde 17 dossiers, dat zijn er acht meer dan in 2017.

Van de 21 klachten van externen die bij Klantenmanagement binnenkwamen, werden er slechts drie voor verder onderzoek doorgegeven aan Intern Toezicht. Die laatste stelde ook nog vier dossiers op na klachten via het Comité P, acht na ambtshalve genoteerde klachten en twee na klachten die via het parket binnenliepen. Van die 17 dossiers zijn er drie nog in onderzoek, werd er eentje als ongegrond bestempeld en bleef er één zonder gevolg. Twee klachten leidden tot een nog lopende tuchtprocedure en twee klachten waren gegrond. Na die twee gegronde klachten werden twee blamen en een terugzetting in weddeschaal als tuchtmaatregel opgelegd.

Opvallend is dat de overige acht klachten als “onbenoemd” werden geklasseerd - in 2017 was dat er maar eentje. Volgens het korps gaat het om “woord-tegenwoord-situaties” en is dat eigen aan discriminatieklachten. “Het invoeren van alternatieve maatregelen zoals bemiddelingsgesprekken kan hieraan tegemoet komen”, luidt het. “Het verder uitwerken van deze piste wordt hernomen in 2019. Dit is aanvullend op de bestaande tuchtprocedure waarin de dienst Intern Toezicht de regie neemt.”

De 21 klachten bij Klantenmanagement waren vooral meldingen rond het discriminatiecriterium “raciale kenmerken” (10). Ook taal (3), geslacht (1), seksuele geaardheid (1) en fysieke of genetische kenmerken (1) waren een vermeend discriminatiecriterium. Bij vijf klachten kon het criterium niet gecategoriseerd worden.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio