Nieuw netwerk: winkeliers alarmeren elkaar

Print
Kontich -

Net als de buurtinformatienet-werken gaan de Kontichse handelaars zich verenigen in een netwerk om alarm te slaan bij misdrijven, verdachte handelingen of personen. Elke handelaar kan zich kosteloos aansluiten.

Het winkelinformatienetwerk (win) komt er op initiatief van Caroline Rolus, de jonge en gedreven zaakvoerster van damesboetiek Buggy’s. “We hebben in Kontich een bruisend winkelhart. Helaas ontgaat dat blijkbaar ook individuen met minder goede bedoelingen niet. Dat mochten we zelf onlangs nog ondervinden. Dat voorval heeft me ertoe aangezet om de koe bij de horens te vatten. Samen staan we sterker. Iedereen moet met een gerust hart kunnen komen werken of winkelen”, vindt Caroline.

“Vijftien jaar geleden werd dit idee al eens geopperd door wijlen Hekla-korpschef Frank Noël. Spijtig genoeg was er toen geen interesse. Ik ben daarom heel blij dat een van onze jonge leden hierin het voortouw neemt”, reageert Vank-voorzitter Oswald Vansintejan. Via het win-systeem worden de handelaars die zijn aangesloten meteen op de hoogte gebracht als er zich iets voordoet. “Elke handelaar kan zich aansluiten. Je hoeft geen lid van handelaarsvereniging Vank te zijn”, benadrukt Caroline. “Momenteel hebben al 22 middenstanders zich aangesloten. Binnenkort volgt de ondertekening van het charter, zodat het netwerk officieel van start kan gaan”, voegt Nico d’Hooghe (Vank) er nog aan toe. Met zijn achtergrond bij de rijkswacht en politie zal hij Caroline bijstaan in de coördinatie.

Beiden gaan zich ook meer engageren in de Vank-werking. Nico d’Hooghe neemt de taak van secretaris over van Marc Cools, die een sabbatjaar neemt. Caroline komt met twee andere jonge zaakvoersters de werkgroep versterken. Gerd Van Weert van Lingerie Mussenburg wordt ondervoorzitter in de plaats van Guido Daelemans. Afgelopen weekend organiseerde Gerd meteen al een eerste opendeurdag met 18 deelnemende handelaars. “De inbreng van nieuw bloed garandeert ons voortbestaan. De wildste geruchten deden hierover de ronde”, zegt voorzitter Oswald Vansintejan.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio