Gemeente laat zelf waterstalen nemen in bodem rond voormalige stortplaats Repaq

Foto: rr

Gemeente laat zelf waterstalen nemen in bodem rond voormalige stortplaats Repaq

Print
Malle - De voormalige kleigroeve Repaq werd in de jaren ’80 gebruikt om huishoudelijk en industrieel afval te storten. Ook afval uit het buitenland verdween in de stortplaats, een activiteit die met argusogen werd gevolgd. Kleigroeves volstorten was in onze streek vroeger een lucratieve bezigheid, maar het was niet altijd duidelijk welk afval er precies in de kleiputten werd gestort. Bovendien was ook de wetgeving hierover niet waterdicht. Omdat OVAM heeft beslist om het dossier momenteel niet verder op te nemen, laat de gemeente Malle nu zelf een bodemonderzoek uitvoeren.

De voormalige stortplaats ligt in Westmalle en heeft een oppervlakte van ongeveer 65 ha. tussen de Sint-Jobbaan, Geuzenstraat en Heikantstraat. Het is een vreemde heuvel in het landschap. De kleiput van 8 meter diep werd helemaal gevuld met afval en kreeg  daarbovenop nog een extra laag afval van minstens 5 meter.

Officieel is Repaq een afgewerkte stortplaats met nabestemming landbouw. Vandaag worden daar gewassen geteeld, maar landbouwers moeten de putten regelmatig opvullen omdat het stort eronder wegzakt. Het afval zit er momenteel nog altijd. Maar hoelang blijft het nog ter plaatse? Wat is de kwaliteit van het grondwater? In de onmiddellijke omgeving van de stortplaats zijn daar de afgelopen decennia zaken vastgesteld die hier normaal gezien niet thuishoren.

Schepen Wouter Patho licht toe: “In 2018 heeft de gemeente het dossier opnieuw grondig onderzocht. Alle openstaande vragen over de mogelijke risico's werden voorgelegd aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Op de vraag om deze bekommernissen mee te bekijken, kregen we jammer genoeg een negatief antwoord. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om zelf een beperkt bodemonderzoek te laten uitvoeren.”

In de onmiddellijke omgeving van de stortplaats worden er op zes locaties stalen van het grondwater genomen. Het werk wordt zo snel mogelijk uitgevoerd en in september 2019 verwachten we het rapport. Afhankelijk van de resultaten wordt beslist welke verdere stappen de gemeente zal ondernemen.

 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio