Parket ondertekent samenwerkingsakkoord met Brazilië in de strijd tegen internationale georganiseerde criminaliteit

Deze drugs werden onderschept in de haven van Santos en waren bestemd voor de haven van Antwerpen. Foto: rr

Parket ondertekent samenwerkingsakkoord met Brazilië in de strijd tegen internationale georganiseerde criminaliteit

Print
Brussel -

Het Belgisch federaal parket heeft maandag een samenwerkingsakkoord ondertekend met de Braziliaanse gerechtelijke autoriteiten, meldt het dinsdag. Bedoeling is te komen tot een betere uitwisseling van informatie en een betere samenwerking in de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit, terrorisme, informatica en economische criminaliteit.

“Een belangrijk deel van de drughandel tussen West-Europa en Zuid-Amerika vertrekt vanuit Brazilië en komt aan in de haven van Antwerpen”, meldt het federaal parket. “Dit fenomeen is gemakkelijker te bestrijden indien de gerechtelijke autoriteiten van beide landen hun krachten bundelen. Om de contacten en de samenwerking tussen de Belgische en Braziliaanse gerechtelijke autoriteiten te verbeteren, is een delegatie, bestaande uit de federale procureur, de adjunct-federale procureur, het hoofd van de sectie internationale samenwerking van het federaal parket en een lid van het parket van Antwerpen naar Brasilia (Brazilië) vertrokken om daar een samenwerkingsprotocol te tekenen.”

Aan het protocol gingen verschillende maanden van werk en onderhandelingen vooraf tussen het federaal parket, de Belgische verbindingsofficier van de federale gerechtelijke politie van België te Brazilië en de Braziliaanse gerechtelijke autoriteiten.

“Naast de strijd tegen de internationale georganiseerde drughandel, beoogt dit akkoord ook de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, terrorisme, informatica en economische criminaliteit”, aldus nog het federaal parket. “Er zal vooral de nadruk gelegd worden op de uitwisseling van informatie tussen beide landen.”

Parket ondertekent samenwerkingsakkoord met Brazilië in de strijd tegen internationale georganiseerde criminaliteit
Nu in het nieuws