Kmo-zone moet woongebied worden

In het geel omlijnde gebied komt het nieuwe woonproject. Foto: rr

Kmo-zone moet woongebied worden

Nieuw woonproject op voormalige site ‘Szapinszky’

Puurs -

In het centrum van Kalfort is, volgens het gewestplan, een kleine ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s gelegen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Hilde Van der Poorten (CD&V). “De bestemming is gedateerd, want de bedrijvigheid op de site is al enkele jaren uitgedoofd. Door de ligging binnen het bestaande woongebied en in het centrum van de kern, wenst de gemeente daarom een herbestemming naar wonen door te voeren. En dus moeten we de bestemming anders inkleuren met dit nieuwe rup. Aan dat rup kunnen we stedenbouwkundige voorschriften koppelen die ruimtelijke kwaliteit garanderen.”

De gemeente wil hiermee inderdaad een verhoging van de beeldkwaliteit in de buurt krijgen. Als het nieuwe rup wordt goedgekeurd, worden de oude bedrijfsloodsen van Szapinszky vervangen door een project ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!