© DVH

Geen btw meer om kledij of speelgoed weg te schenken

Bedrijven die overschotten aan onder meer kleding of speelgoed wegschenken, moeten daar in de toekomst geen btw meer op betalen. Dat is goed nieuws voor organisaties die werken met mensen in armoede.

svw


DOEN!