Samenwerking met Nederlandse universiteiten

UA organiseert eerste Olympiade voor Nederlands

De UAntwerpen organiseert samen met de Nederlandse universiteiten van Utrecht en Nijmegen de eerste Olympiade voor Nederlands.

evw

“Er is dringend meer nood aan neerlandici”, zegt Valerie Rousseau, onderwijsassistent Nederlandse literatuur aan de UAntwerpen. Om de studie van de Nederlandse taal en cultuur weer op de kaart te zetten, zal de UAntwerpen samen met de Nederlandse universiteiten van Utrecht en Nijmegen de eerste Olympiade voor Nederlands organiseren. Die wedstrijd wordt in het schooljaar 2019-2020 gehouden voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Zij krijgen dan een reeks puzzels op het gebied van taalkunde, literatuur, cultuurgeschiedenis en communicatie. De wedstrijd telt twee rondes. De finale vindt plaats op een centrale locatie. Scholen krijgen dit voorjaar nog meer info over de inschrijvingsprocedure.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners