Waalse Atletiekbond slaat terug: “Het is tijd om een eind te maken aan deze lynchpartij, georkestreerd door Jacques Borlée”

De ganse heisa die vorige week ontstond rond de zogenaamde gedragscode voor atleten is duidelijk nog niet voorbij. De Waalse atletiekbond publiceerde donderdagavond via haar website een open brief waarin vooral Jacques Borlée het moest ontgelden.

gvdl

Volgens de LBFA (de Waalse atletiekbond, red) zijn de verklaringen die coach Jacques Borlée in de media heeft gedaan van lasterlijke aard en haalt hij, ‘zoals gewoonlijk’, meerdere zaken door elkaar en heeft hij niet alles verteld in de pers. “Het is dan ook tijd om een eind te maken aan deze lynchpartij, georkestreerd door Jacques Borlée”, aldus de open brief.

De teneur is hard, ook tegenover Nafi Thiam die vorige week in tranen uitbarstte toen zij haar verhaal deed. “Wij denken dat zij gemanipuleerd is door sommigen”, klinkt het onomwonden. “Buiten het emotionele aspect heeft de federatie niet meer dan haar plicht gedaan door de atlete te wijzen op de regels van kracht tijdens een internationaal toernooi. Mocht dat niet gebeurd zijn, zouden er ook verwijten geweest zijn.”

De federatie wijst erop dat ze een klimaat van wederzijds vertrouwen willen creëren maar gaat tegelijk onverdroten verder. “Het is schandelijk en onaanvaardbaar dat sommigen geprobeerd hebben om van deze situatie gebruik te maken om de atletiekfederatie te bekladden. Meneer Borlée heeft de voorbije weken in de pers woorden gebruikt als dictatuur, terreur, intimidatie en zelfs Publifin (Waals politiek schandaal, red). De federatie voelt zich geschandaliseerd door bepaalde media die het venijn van meneer Borlée gretig hebben verspreid zonder enig wederwoord.”

Het gebrek aan professionalisme dat de federatie wordt verweten, keert als een boemerang terug richting Jacques Borlée. “Wij raden meneer Borlée aan om te beginnen met voor eigen deur te vegen. Hij moet begrijpen dat het onmogelijk is een federatie te leiden zoals hij zijn estafetteploeg leidt, ook al heeft hij hiermee vele successen behaald. Maar deze successen geven hem niet het recht ons met zulk taalgebruik te beledigen.”

Wat volgt is een droge, administratieve opsomming van de kerntaken van de verschillende atletiekfederaties die België rijk is, ‘waaronder het waarborgen van goede relaties met de publieke en private partners’. De federatie klopt zich op de borst door te stellen dat de federatie financieel, technisch en sportief uitstekend werk levert en staaft haar verklaring door te verwijzen naar de uitstekende resultaten van het laatste decennium.

En dan, fijntjes: “Meneer Borlée heeft zich nooit geïntegreerd in het organigram van de technische leiding van de LBFA.” Met andere woorden, hij had maar mee aan tafel moeten zitten. “Sinds lang al bestookt meneer Borlée op walgelijke wijze de federatie, via de media of in zijn boek. Zo onderstreept hij meermaals het amateurisme van de Franstalige federatie. Hij maakt volledig ten onterechte melding van niet-betaalde premies.”

In deze context is het volgens de federatie niet langer mogelijk om met Jacques Borlée samen te werken. De federatie benadrukt ook dat Jacques Borlée binnen een autonome en schimmige structuur werkt die niets met de federatie te zien heeft maar dat hij wel altijd zijn deel van de budgetten heeft geëist.

Conclusie: “De grens is overschreden, er is geen weg meer terug”, klink het stoer. “Helaas willen de mensen slechts één klok horen. Daarom wensen we ook enkele puntjes op de i te zetten. Jonathan, Kevin en Dylan Borlée hebben een arbeidscontract bij LFBA, een contract dat ze onlangs nog hebben hernieuwd. Tot op heden was Jacques Borlée door een samenwerkingsakkoord verbonden aan LFBA waardoor hij de mogelijkheid kreeg om op onafhankelijke wijze atleten te begeleiden. Hij krijgt hiervoor als zelfstandige een maandelijkse vergoeding van 7500 euro. Hij beschikt over een VISA-kaart van de federatie waarmee hij maandelijks 20.000 euro kan afhalen. Dat is publiek geld. De VISA-aftreksels hebben bijvoorbeeld het gebruik van een BMW-luxewagen aan het licht gebracht voor een bedrag van 2.345 euro voor dertien dagen of een vliegtuigticket heen/terug naar de Verenigde Staten voor een bedrag van 5.445 euro zonder voorafgaandelijke toestemming. De familie Borlée heeft tot op heden al 2 miljoen euro steun gekregen, grotendeels door budgetten van de Waalse en Brusselse gewesten. Tot slot ontvangt elk van de Borlées jaarlijks een bedrag van 20.000 euro.”

Slotconclusie van de federatie: Jacques Borlée gebruikt publiek geld om voor zichzelf en zijn familie winst te genereren. “Voor hem is de belastingbetaler een melkkoe die zijn onkosten moet dekken. In tegenstelling tot wat de hallucinaties van meneer Borlée doen uitschijnen, is het systeem van de federatie volledig wettelijk geregeld en gebeurt alles op een zo professioneel mogelijke manier.”

De federatie sluit haar tirade af met het advies aan het adres van Jacques Borlée om zichzelf een gedragscode op te leggen. De atleten van hun kant zullen nog altijd op alle mogelijke manieren gesteund worden.

MEER OVER Jacques Borlée

Meer sportnieuws