Michelle Martin gaat vrijuit in erfenistwist en kan geen schadevergoeding betalen

Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux, heeft de erfenis van haar moeder niet geweigerd om geen schadevergoeding aan haar slachtoffers te moeten betalen. De rechter heeft haar met andere woorden vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen.

tg

De zaak gaat terug tot 2000. Michelle Martin zat, net als Marc Dutroux, in de gevangenis toen haar moeder overleed. Maar Martin verzaakte aan de erfenis van haar mama, die daardoor rechtstreeks aan haar drie kinderen werd doorgespeeld.

Dat schoot bij de familie Lambrecks, nabestaanden van de vermoorde Eefje, in het verkeerde keelgat. Want niet alleen werd Michelle Martin voor haar medeplichtigheid aan de wandaden van Dutroux veroordeeld tot 30 jaar cel, zij moest de burgerlijke partijen in totaal ook 180.000 euro schadevergoeding betalen. Door te verzaken aan haar erfenis, werd Michelle Martin echter financieel onvermogend en konden de slachtoffers de vergoeding wat haar betreft wel vergeten.

Michelle Martin beweert dat haar mama zelf, gezien de situatie waarin haar dochter zich bevond, het nodige had gedaan om zo veel mogelijk van haar erfenis aan haar drie kleinkinderen te schenken. Want die zouden het wel nodig hebben. Ze hadden een trieste jeugd gehad. En hun oma had een speciale band met hen, verklaarde Martin.

Maar vader Jean Lambrecks en Eefjes broer Leendert gingen daar niet mee akkoord. Het was een berekend manoeuvre om hen geen cent te hoeven betalen, meenden zij. Ze stapten naar het gerecht met een klacht tegen de ex van Dutroux wegens het frauduleus organiseren van haar eigen onvermogendheid. Daar staan een gevangenisstraf tot 2 jaar en een boete tot 12.500 euro op.

Vastgoed

Jobs in de regio