20 maanden cel voor advocaat die 150.000 euro ontvreemdde van cliënte met beperking

Luc B. Foto: rr

20 maanden cel voor advocaat die 150.000 euro ontvreemdde van cliënte met beperking

Print
Schoten -

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft advocaat Luc B. (58) uit Merksem veroordeeld tot twintig maanden cel en 1.200 euro boete voor misbruik van vertrouwen. Hij had als bewindvoerder bijna 150.000 euro van een vrouw met een verstandelijke beperking overgeschreven naar zijn privérekening.

De 47-jarige vrouw uit Schoten had op 1 januari 1990 een zwaar verkeersongeval, waarbij ze een hersentrauma opliep. Toen ze ontwaakte uit haar coma, bleek ze verstandelijk beperkt en kon ze niet meer gaan werken. De verzekering betaalde haar 288.841 euro uit, wat belegd werd. Omdat ze haar geld niet meer zelf kon beheren, werd in 1993 Luc B. aangesteld als haar bewindvoerder.

In 2013 trok ze naar de vrederechter omdat haar rekeningen niet of laattijdig betaald werden en ook haar leefloon achter bleef. Luc B. kwam niet opdagen en er werd een nieuwe bewindvoerder aangeduid. Die stelde vast dat al haar geld verdwenen was.

De vrouw had van de beklaagde nooit inzage gekregen in haar financiële situatie en Luc B. had in al die jaren ook nooit verslag uitgebracht aan de vrederechter. Die laatste had daar ook nooit op aangedrongen omdat hij vertrouwen had in de advocaat.

De nieuwe bewindvoerster diende in juli 2014 klacht met burgerlijke partijstelling in. Uit het financieel onderzoek bleek dat Luc B. tussen augustus 2000 en oktober 2012 in totaal 149.524 euro van zijn cliënte verduisterd had. Hij gaf toe dat hij vooral in 2004 aanzienlijke bedragen uit haar vermogen had opgenomen, om persoonlijke schulden en tekorten van zijn advocatenkantoor aan te zuiveren.

Hij was in 2010 wel begonnen met de tekorten terug te storten en het was zijn bedoeling om binnen tien jaar alles terugbetaald te hebben. Om te vermijden dat zijn gesjoemel aan het licht zou komen, had hij op een bepaald moment onder meer de huur, de tandartskosten en het leefgeld van het slachtoffer uit eigen zak moeten betalen.

De rechtbank hield rekening met de terugbetalingen en begrootte de schadevergoeding die hij aan het slachtoffer moet betalen op 125.138 euro, ongeveer de helft van wat ze gevorderd had. Volgens haar advocaat had Luc B. 243.602 euro verduisterd, maar dat vond de rechtbank niet bewezen. Er werd ook een vermogensvoordeel van 25.000 euro verbeurd verklaard.

“Door zijn handelen heeft beklaagde het geloof van de burger in de advocatuur en in justitie in het algemeen zwaar aangetast. Door misbruik te maken van zijn mandaat heeft hij ook het slachtoffer, dat zich reeds in een kwetsbare situatie bevond, ernstige schade toegebracht”, oordeelde de rechtbank.

Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met een lichte overschrijding van de redelijke termijn. Was die er niet geweest, dan had de rechtbank hem een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.

Hij maakte misbruik van zijn positie om persoonlijke schulden en tekorten van zijn advocatenkantoor aan te zuiveren met haar geld. Hij had 149.524 euro overgeschreven naar zijn privérekening. Het gesjoemel kwam aan het licht, toen er op vraag van het slachtoffer een nieuwe bewindvoerder werd aangesteld. Die had in juli 2014 klacht ingediend. Het slachtoffer blijft berooid achter en moet zich nu zien te redden met een invaliditeitsuitkering van 913 euro.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio