AWV en gemeente versnellen aanleg expresweg

Rumst -

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in 2021 starten met het aanleggen van het ontbrekende stukje expresweg (N171) in Reet. Het is de bedoeling om de regio beter te ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Reet, Aartselaar en Boom te houden. De doortrekking van de N171 als verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de parallelweg met de Boomsesteenweg (N177) de oplossing. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het gemeentebestuur schakelen een versnelling hoger en zijn begin februari gestart met een nieuwe studie die de milieueffecten van de nieuwe weg in kaart moet brengen en moet leiden tot een definitief ontwerp. Bedoeling is in 2020 een omgevingsvergunning aan te vragen om in 2021 de schop voor de nieuwe weg in de grond te steken. De plaatselijke bevolking en de omliggende gemeenten zullen betrokken worden om hun ideeën, opmerkingen en suggesties te formuleren. De eerste luistersessies beginnen in maart.

www.wegenenverkeer ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!