Stadsbestuur: “In 2024 moet 85% van de kinderen thuis Nederlands spreken”

Leerlingen in de Mechelse Sint-Pietersschool. Foto: Archiefbeeld Gil Plaquet

Stadsbestuur: “In 2024 moet 85% van de kinderen thuis Nederlands spreken”

Print
Mechelen - In Mechelen zijn er op dit moment inwoners van meer dan 130 nationaliteiten. Samen spreken zij ongeveer tachtig talen. De stad streeft ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen tegen 2024 thuis Nederlands spreekt, nu is dat 64%.

“Zonder een goede kennis van het Nederlands kan je moeilijk volwaardig deelnemen aan het sociaal leven, ben je beperkt in contacten met anderen en heb je ook minder kansen op de arbeidsmarkt”, zegt schepen van Diversiteit ­Gabriella De Francesco (Vld-Groen-m+). “Daarom wordt het taalactieplan voort gevolgd.” 

Ook op school wordt ingezet op kennis van het Nederlands. “Momenteel bestaan er al taalinitiatieven zoals themakampen, OKAN-klassen of het project ‘Thee met boekjes’”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie (Vld-Groen-m+). “Taalverwerving is een van de pijlers van ons onderwijs. Nederlands kennen, is cruciaal voor het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom en het aanpakken van kansarmoede.”

De schepenen wijzen ook op het belang van meertaligheid. “We stimuleren kinderen om hun moedertaal te onderhouden, want een goed ontwikkelde moedertaal is essentieel bij het aanleren van andere talen, zoals het Nederlands. Meertalig zijn, maakt je sterker in het leven.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio