Geurhinder bij Igean: intercommunale start met proefproject en snuffelploeg

Brecht / Sint-Lenaarts -

De gemeenteraad heeft het college twee maanden extra gegeven om de toekomst van de Igeansite in Brecht vast te leggen. Die heeft in het verleden al voor heel wat onvrede bij de buurtbewoners gezorgd. Half maart mogen zij hun grieven op tafel leggen.

Voor de Igeansite moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgesteld. De eerste RUP’s werden door zowel de Gecoro als het Agentschap Natuur en Bos teruggefloten en intussen aangepast ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!