Brabo Odd Fellows Club erkend als eerste gemengde loge van Benelux

Voorzitter Marc Goormans is geflankeerd door Vera Van den Braek van de Brabologe en Br Norman Andrews van de Compagnonsloge. Foto: mia uydens

Brabo Odd Fellows Club erkend als eerste gemengde loge van Benelux

Print
Zandhoven - In de Venstraat op de grens van Massenhoven en Viersel speelde zich zaterdag een historische gebeurtenis af. Op de zolder van de hoeve Massenhof werd de Brabo Odd Fellows Club tijdens een plechtig tempelritueel erkend als eerste gemengde Odd Fellows Loge van de Benelux.

In 2016 werd de Brabo Odd Fellows Club gesticht in een tempel op de boerderij van Marc Goormans naast de E313 vlakbij de brug van Massenhoven. De sleutelwoorden zijn vriendschap, liefde en waarheid. Het verschil met een gewone serviceclub is dat er ook een streven is om een beter mens en een beter medemens te worden. Er worden ook maatschappelijke goede doelen gesteund. "We steunen onder meer kindercoaches, het Leger des Heils en hulphonden", vertelt Goormans.

Na ruim twee jaar ijveren, heeft de internationale Odd Fellows Grootloge toestemming verleend om de Club om te vormen tot Gemengde Brabologe nr 201. Dit gebeurde tijdens een feestelijke tempelzitting met tempelwijding. Marc Goormans werd herbevestigd als voorzitter en Tejo Briers als secretaris. “Dit is de eerste gemengde loge voor mannen én vrouwen in de Benelux”, vertelt Marc Goormans. “In Italië zijn er al drie gemengde Odd Fellows Loges en in Duitsland ook al één. Vandaag waren er afgevaardigden uit heel Nederland, Manchester en Berlijn. Wereldwijd telt de Odd Fellows Loge 7 miljoen leden.”

Namens het gemeentebestuur kwam Paula Henderickx (CD&V) langs. Een loge klinkt mysterieus, en toch zijn de leden heel toegankelijk. “Wij zijn geen vrijmetselaars”, zegt Marc. “Nu we van club veranderd zijn in loge, mogen we alle logesymbolen, rituelen en woorden gebruiken. Zo spreken we elkaar met broeders en zusters aan. We hebben nu 27 ingeschreven leden.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio