Ringland viert vijfde verjaardag met publicatie van “handleiding voor burgerbewegingen”

Bezieler Peter Vermeulen Foto: BELGAONTHESPOT

Ringland viert vijfde verjaardag met publicatie van “handleiding voor burgerbewegingen”

Print
Antwerpen -

In deSingel in Antwerpen heeft Ringland zaterdag zijn vijfde verjaardag gevierd. De burgerbeweging presenteerde er meteen ook het ‘Ringlandboek’, zowel een terugblik op de verwezenlijkingen rond het overkappen van de Antwerpse ring als een soort handleiding voor andere burgerbewegingen in Vlaanderen om hun strijdpunten gerealiseerd te zien in constructief overleg met het beleid.

Ringland is de jongste van de drie (samenwerkende) Antwerpse actiegroepen - met ook nog Ademloos en stRaten-generaal - die ontstonden in de marge van de complexe mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen waar Antwerpen al decennia mee kampt. Waar Ademloos traditioneel focust op gezonde lucht en stRaten-generaal tegen de Oosterweelverbinding in zijn oorspronkelijke vorm streed, kwam Ringland vijf jaar geleden met een uitgesproken positief verhaal op de proppen: het burgerplatform met onder meer architecten, ingenieurs en mobiliteitsspecialisten ijverde expliciet voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring en linkte daar niet alleen een betere leefbaarheid aan, maar ook mobiliteit (gescheiden stedelijk en doorgaand verkeer in de tunnels) en stadsontwikkeling (op en rond de kap).

De aangehouden inspanningen en mobilisatie van de drie actiegroepen brachten hen uiteindelijk prominent mee aan tafel met de verschillende betrokken overheden, op initiatief van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Dat resulteerde in het Toekomstverbond, waarin een engagement voor een zo volledig mogelijke overkapping staat. Ringland blijft intussen deelnemen aan verder overleg rond de concrete realisatie van dat akkoord. Zo blijft er bijvoorbeeld nog steeds discussie bestaan over het scheiden van het verkeer over de hele lengte van de (overkapte) ring.

Het Ringlandboek beschrijft een stappenplan dat onder meer positieve communicatie, enthousiasmerende acties, het inschakelen van burgerwetenschappers en crowdfunding omvat. Daarnaast staan er tal van interviews in met personen die het overkappingsdossier van nabij hebben gevolgd, gaande van wetenschappers en journalisten tot beleidsmakers.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio