Gemeenteraad verkiest zes ereraadsleden

Bornem -

Tijdens de gemeenteraadszitting in Bornem maandagavond werd beslist om de oud-gemeenteraadsleden Rony Cuyt (sp.a), ­Vital Vermijlen (CD&V), Ivan Van der ­Taelen (sp.a), Gunther Joye (Beter Bornem/Open Vld), Barbara Meyers (CD&V) en oud-schepen Tom Van Bel (Groen) de titel van eregemeenteraadslid te verlenen.

De zitting van de gemeenteraad en die van de OCWM-raad bestond vooral uit punten waarop de manier van werken voor de komende legislatuur werd besproken. Zo werd de deontologische code ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!