Officieel: griepepidemie is begonnen in ons land

De griepepidemie in ons land is nu officieel ingeluid. Tussen 28 januari en 3 februari 2019 hebben 365 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen. Daarmee is de epidemische drempel van 157 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op rij overschreden en luidt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, woensdag formeel de start van de griepepidemie in.

“De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig. De afgelopen week was er in alle leeftijdsgroepen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten”, aldus Sciensano.

Het referentiecentrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 18 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 120 huisartspraktijken verspreid over heel België. In 72 procent daarvan werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses tonen aan dat vooral type A in omloop is, met een overwicht aan A(H3N2)-virussen.

De ernst en de intensiteit van de griepepidemie wordt eveneens opgevolgd door een peilnetwerk van zes ziekenhuizen: twee in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert Sciensano hier ook een stijging van het aantal opnames. Voorlopig zijn er geen tekenen van verhoogde ernst en blijft het aantal griepinfecties met ernstige verwikkelingen nog beperkt, luidt het.

Het is de laatste start van de griepepidemie van de afgelopen vier jaar. De epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties omwille van griepklachten terug onder de epidemische drempel duikt. Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om alsnog contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

- 65-plussers

- zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap

- personen met een chronische ziekte

- verzorgend personeel

- alle personen opgenomen in een instelling

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken. Hieronder vindt u enkele basisadviezen:

- blijf thuis als u griepsymptomen heeft en vermijd zo veel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

- was uw handen goed en frequent (externe link) met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel.

- hoest altijd in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm – niet in uw handen – als u geen zakdoek heeft.

Nu in het nieuws