© BELGA

Stakingsgolf breidt uit: ook politie, VRT en (lucht)havens leggen werk neer

Bij de nationale staking van 13 februari zal ook het werk bij de federale en lokale politie, de openbare omroep, in de Belgische havens, bij luchtverkeerscentrum Skeyes én de luchtvaartmaatschappijen worden neergelegd.

jvh

De christelijke vakbond ACV Transcom diende een stakingsaanzegging in bij het autonoom overheidsbedrijf Skeyes, het vroegere Belgocontrol. “Ook daar roepen we dus op om massaal thuis te blijven op 13 februari”, aldus de vakbond. Het bedrijf heeft intussen de aanzegging bevestigd.

Volgens ACV-sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts zullen er op de dag van de nationale staking bijgevolg geen lijn- en chartervluchten in het Belgisch luchtruim plaatsvinden. Callaerts is er “zeker” van dat de aanzegging ruim zal worden opgevolgd door de luchtverkeersleiders, en verwacht dat er geen lijn- of charterluchten zullen plaatsvinden op 13 februari. “Er zullen natuurlijk wel medische vluchten mogelijk zijn”.

Nationale staking

Ook alle havenarbeiders worden opgeroepen deel te nemen aan de staking, idem bij de grondafhandelaars op de luchthavens. En ook bij de VRT zal op 13 februari gestaakt worden, bevestigt de socialistische vakbond.

De staking bij de geïntegreerde politie (federaal én lokaal) wordt georganiseerd in het kader van de discussies over “de verbetering van de koopkracht, de verhoging van de lonen, de verhoging van de uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere mogelijkheden om het professionele leven te combineren met het privéleven, alsook de verbetering van woon-werkverkeer.”

Welke vorm de staking bij de VRT zal aannemen, en in welke mate de kijkers en luisteraars hinder zullen ondervinden van de actie is nog niet duidelijk. “Daarover overleggen we deze week met de andere vakbonden”, aldus nog Descheemaeker. “We roepen op om te staken”. De stakingsactie is ingegeven door solidariteit met de privésector. Maar het loonoverleg heeft ook gevolgen bij de onderhandelingen over het loon van de contractuelen bij de VRT, zegt de secretaris nog.

De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector was mislukt. De bonden vinden 0,8 procent extra loon bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende. De werkgevers houden vast aan de wet, die bepaalt dat dat de maximale marge is.

MEER OVER VRT