Prins Laurent stuurt vlammende brief naar premier Michel en eist dat regering hem helpt om 50 miljoen euro terug te krijgen van Libië

Prins Laurent heeft een vlammende brief geschreven aan premier Charles Michel. Daarin eist hij dat de regering tussen komt om een schadevergoeding op te eisen van de Libische staat. In 2014 besliste het Brusselse hof van beroep dat Libië zowat 38,5 miljoen euro schadevergoeding en intresten moet betalen aan de vzw van Laurent omdat ze eenzijdig een contract voor herbebossing met de vzw opzegde.

tg

De vzw GSDT sloot in 2008 een contract van 70 miljoen euro met Libië rond het bebossen van duizenden hectares woestijngebied aan de Libische kust. Libië weigert om de schadevergoeding te betalen nadat het contract eenzijdig werd verbroken. Prins Laurent klaagt nu aan dat de Belgische overheid hem nooit geholpen heeft, terwijl andere bedrijven wel steun kregen.

“Het is op een uitzonderlijke manier dat ik me rechtstreeks tot u wend, maar het zijn dan ook uitzonderlijke omstandigheden die me hiertoe dwingen.” Zo luidt de aanhef van een brief, drie pagina’s lang, die prins Laurent volgens VRT NWS op 24 januari gestuurd heeft aan premier Charles Michel.

© Belga

De brief, op officieel briefpapier van het Paleis, is een nieuwe stap in de strijd die prins Laurent voert voor zijn voormalige vzw Global Sustainable Development Trust. De vzw had in 2008 een contract afgesloten met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject in de woestijn. Maar een goed jaar later zegde Libië het contract eenzijdig op. De vzw ging noodgedwongen in vereffening.

Libië probeerde via een gerechtelijke procedure nog van die schadevergoeding af te geraken, maar dat draaide op niets uit.

Reynders kop van jut

De Libische overheid moet de vzw de schadevergoeding betalen die het hof van beroep heeft uitgesproken, verhoogd met intresten en gerechtskosten. Dat komt neer op 50 miljoen euro.

In zijn brief, die ook naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is gestuurd, haalt de prins fors uit: ‘Ik heb geen zin meer om lijdzaam toe te kijken en stil te hopen op een juridische oplossing die u maar lijkt niet te willen uitvoeren, ondanks de talrijke discrete pogingen van mijn advocaten de jongste jaren.’ De prins roept zijn rechten in en stelt de regering ‘in gebreke’.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is kop van jut. Hij heeft volgens Laurent gelogen toen die ‘elke tussenkomst ten voordele van andere Belgische ondernemingen’ ontkende in deze zaak.

Geen bruggen opblazen

Volgens Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, heeft de kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in 2013 ongeoorloofde druk uitgeoefend op de Balie van Brussel in de zaak die Global Sustainable Development Trust (GSDT), de vzw van de prins, had aangespannen tegen Libië.

Volgen Arnauts schreef het kabinet-Reynders een brief aan de vzw van de prins. “U zult begrijpen dat de goede wil jegens België van de nieuwe Libische autoriteiten een noodzaak is en dat de goede wil niet misbruikt mag worden” in het geschil dat de vzw van de prins heeft aangespannen, stond daar volgens Arnauts in. De brief dateert van 9 april 2013 en is gericht aan voormalig stafhouder van de Franse Orde van advocaten aan de Brusselse Balie Pierre Legros.

De overheid wilde geen bruggen opblazen voor andere Belgische bedrijven.

Dat een lid van de koninklijke familie nu zo een brief schrijft, is hoogst uitzonderlijk. Laurent vraagt dat de regering er alles aan doet zodat de Libische verantwoordelijken zich zouden schikken naar de uitspraak van het Brusselse Hof van beroep en ondertekent de brief met Laurent van België.

Premier Michel heeft voorlopig nog niet gereageerd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER