Franky De Keyzer (50) nieuwe procureur des Konings van Antwerpen

Foto: rr

Franky De Keyzer (50) nieuwe procureur des Konings van Antwerpen

Print
Antwerpen / Temse -

De Nederlandstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie heeft Franky De Keyzer, advocaat-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen, voorgedragen als nieuwe procureur des Konings in Antwerpen. De 50-jarige De Keyzer haalde het van Dominique Reyniers, die afdelingsprocureur in Turnhout is.

Franky De Keyzer is afkomstig van Temse. In 1992 begon hij als advocaat-stagiair aan de balie in Antwerpen. In 199 werd hij stagiair en in 1996 substituut bij het parket van Antwerpen. In 2003 maakte hij de overstap naar het parket-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen, waar hij advocaat-generaal werd. In zijn periode bij het parket-generaal was De Keyzer dertien keer aanklager in een assisenproces, onder meer in het proces tegen Hans Van Themsche. De Keyzer haalde racisme daar aan als een verzwarende omstandigheid, een primeur in een Belgische assisenzaak. “Samen met de politiediensten slaagden we erin om deze zaak binnen anderhalf op assisen te brengen”, zegt De Keyzer. “Tijdens het proces werd de juiste toon gevonden. Dat bleek zalvend voor de nabestaanden, de ouders van de beschuldigde, de stad Antwerpen en de rest van de samenleving.”

Franky De Keyzer (50) nieuwe procureur des Konings van Antwerpen
De Keyzer als aanklager tijdens het assisenproces tegen Hans Van Themsche. Foto: Pol De Wilde - Corelio

De nieuwe procureur des Konings lijkt van vele markten thuis. Volgens zijn CV heeft De Keyzer in zijn loopbaan als parketmagistraat gevorderd en/of geadviseerd voor quasi alle Antwerpse strafrechtbanken en hoven. Bij zijn start voor het parket Antwerpen werkte hij in dossiers van hormonenzaken, georganiseerde afvalfraude en huisjesmelkerij, die sectie leidde hij ook een tijd.

In 2014 haalde De Keyzer het brevet militaire technieken, waardoor hij als gedelegeerd federaal magistraat heeft deelgenomen aan buitenlandse militaire missies in onder meer Libanon en Jordanië.

Franky De Keyzer volgt de huidige procureur des Konings Anne-Marie Gepts op. Als haar mandaat afloopt zal hij officieel de eed afleggen. Vermoedelijk zal dat begin mei zijn. “Het komt er niet op aan ‘het beste parket’ te zijn, maar wel een parket te zijn dat werkt en klaarstaat voor de burger en rechtsstaat die onze klanten zijn. Niet de processen, maar de mensen als maat voor ons werk. We werken op mensenmaat en zodoende leveren we maatwerk”, laat De Keyzer in een mededeling naar aanleiding van zijn nieuwe functie weten.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio