Winterprik lokt vinken naar tuin tijdens vogeltelweekend, kauw vaakst gezien in provincie Antwerpen

Een vink. Foto: IMAGEGLOBE

Winterprik lokt vinken naar tuin tijdens vogeltelweekend, kauw vaakst gezien in provincie Antwerpen

Print

Voor het eerst sinds 2013 is de vink de meest getelde vogel in Vlaamse tuinen. Dat heeft wellicht te maken met de korte winterprik van de voorbije week. De kauw staat op twee, de huismus op drie. In de provincie Antwerpen staat de kauw op één, gevolgd door de houtduif en de vink.

Afgelopen weekend hebben meer dan 33.500 mensen in ruim 17.500 tuinen en 218 speelplaatsen meer dan een half miljoen vogels geteld tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Daarmee werd het een recordeditie van het telweekend, ondanks het mindere weer. De resultaten lopen nog volop binnen via www.vogelweekend.be.

Volgens de voorlopige resultaten zaten in de gemiddelde Vlaamse tuin 24 vogels van negen verschillende soorten. Dat is nipt meer dan vorig jaar: toen waren het 23 vogels van acht verschillende soorten. Maar wat de rangschikking van de soorten betreft, is het een en ander veranderd.

Winterprik lokt vinken naar tuin tijdens vogeltelweekend, kauw vaakst gezien in provincie Antwerpen
Een koolmees. Vorig jaar nog op één, nu weggezakt naar de vierde plaats. Foto: François Van Bauwel

Nek-aan-nekrace

Uit de eerste resultaten blijkt dat de vink de meest getelde vogel in Vlaamse tuinen is, voor het eerst sinds 2013. De winnaar van vorig jaar, de koolmees, zakt weg naar een vierde plek. De huismus zakt van twee naar drie. En de kauw gaat erop vooruit van drie naar twee. Belangrijke kanttekening daarbij is dat het een nek-aan-nekrace is geworden tussen de nummers één en vier. Nummer vijf, de houtduif, volgt op ruime afstand.

Winterprik lokt vinken

“Voor de opvallend goede prestatie van de vink zien we twee mogelijke verklaringen”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. “De korte winterprik en sneeuw van vorige week heeft de schuwere vogels, die doorgaans hun voedsel vinden in het bos, massaal naar tuinen gelokt waar gevoederd werd. Bovendien verplaatsen vinken zich vaak in grote groepen. Wie vinken heeft in z’n tuin, ziet vaak grote aantallen.” Ook de Groenling, een andere vinkachtige, is dit jaar opvallend goed vertegenwoordigd in de tuinen.

Winterprik lokt vinken naar tuin tijdens vogeltelweekend, kauw vaakst gezien in provincie Antwerpen
Een merel. De soort heeft het moeilijk door het usutuvirus en de klimaatverandering. Foto: IMAGEGLOBE

Veel minder merels

Net als vorig jaar vinden we de merel pas terug op de achtste plaats in de lijst. Slechts in 72% van alle onderzochte tuinen wordt een merel gezien. In 2016 was dat nog het geval in 91% van de tuinen. Het toont hoe groot de impact is van het usutuvirus. Vorig jaar bleef de provincie West-Vlaanderen nog enigszins gespaard van het virus, dat is dit jaar anders. Het effect blijkt sterker in Vlaanderen dan in Nederland, waar afgelopen weekend ook geteld werd. Mogelijk speelt ook de klimaatverandering een rol: door het zachte weer overwinteren Scandinavische merels mogelijk noordelijker dan enkele jaren terug.

Nergens zo veel vogelaars als in provincie Antwerpen

Winterprik lokt vinken naar tuin tijdens vogeltelweekend, kauw vaakst gezien in provincie Antwerpen
De kauw is de meest getelde vogel in de provincie Antwerpen. Foto: Photo News

In de provincie Antwerpen hebben 7.335 mensen in 5.325 tuinen vogels geteld tijdens het Grote Vogelweekend dat Natuurpunt afgelopen weekend organiseerde. In totaal was dat goed voor 152.715 vogels op de teller. In de Antwerpse top drie staat de kauw op één, de houtduif op twee en de vink op drie. De Antwerpse winnaar van vorig jaar, de koolmees, valt buiten dit jaar net buiten de top drie.

Dit is de top tien in de provincie Antwerpen:

1. Kauw

2. Houtduif

3. Vink

4. Koolmees

5. Huismus

6. Pimpelmees

7. Turkse tortel

8. Merel

9. Ekster

10. Spreeuw

Nu in het nieuws