GO! voor leerplichtverlaging, maximumfactuur in middelbaar en gratis schoolmaaltijden

Foto: Bart Dewaele

GO! voor leerplichtverlaging, maximumfactuur in middelbaar en gratis schoolmaaltijden

Print
Brussel -

Een verlaging van de leerplichtleeftijd, een maximumfactuur in het secundair onderwijs en gratis gezonde maaltijden op school. Dat zijn enkele blikvangers uit het memorandum dat GO! , het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, op papier heeft gezet ten behoeve van de nieuwe Vlaamse regering en inzonderheid de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs die na de verkiezingen van mei zal aantreden.

Die minister zal over een goedgevulde portefeuille moeten beschikken, want GO! heeft berekend dat het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap per kalenderjaar 5,5 miljoen euro misloopt, omdat vroegere engagementen, zoals de invulling van onderwijsdecreet II, niet werden nagekomen. “In totaal beloopt de achterstand voor GO! in tegoeden voor infrastructuur zowat 65 miljoen euro”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO! . Dat heeft onder meer tot gevolg dat GO! jaarlijks 5.000 leerlingen moet weigeren omwille van gebrek aan middelen voor infrastructuur.

GO! formuleert gelijke onderwijskansen als een belangrijk speerpunt in haar memorandum en pleit voor een doorgedreven GOK-beleid. “We moeten extra inzetten op kansengroepen, al vanaf de kleuterklas”, zegt Raymonda Verdyck. “Dat kan onder meer via een verlaging van de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar, met op termijn een verlaging tot 3 jaar, en een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs als aanloop naar kosteloos onderwijs, met een bijbehorende verhoging van de werkingsmiddelen. Ook vraagt GO! om gratis gezonde maaltijden op school mogelijk te maken.

GO! pleit voor een breed debat over de plaats van religie en levensbeschouwing in het officieel onderwijs. Momenteel worden er twee uur levensbeschouwing per week voorzien, maar dit staat maatschappelijk ter discussie, zo bleek uit de bevraging bij meer dan 21.000 leerlingen, ouders, leerkrachten... voor de totstandkoming van dit memorandum. GO! zelf is voorstander van een 1 + 1 scenario. Zo zou één van de twee uren kunnen ingevuld worden met het vak ‘actief burgerschap’.

GO! wil ook dat de volgende Vlaamse regering de ‘segregatie’ tegengaat door de schotten tussen de onderwijsvormen op te heffen. De perceptie moet weg dat de ene richting beter is dan de andere. “De juiste richting is de richting die inzet op de kwaliteiten van de leerling en hem toelaat om zich maximaal te ontplooien”, zegt Verdyck.

Het memorandum heeft, last but not least, ook oog voor de erg actuele kwestie van de onderwijsloopbaan. Er moet worden geïnvesteerd in sterke en goed gespreide pluralistische lerarenopleidingen. Daarnaast dringt zich een debat op over de kerntaken van de leraar. In elk geval moeten er meer middelen komen voor de aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten. “We pleiten er ook voor om zeker het debat over de jaaropdracht van de leerkracht te voeren”, zegt Raymonda Verdyck.

Nu in het nieuws