Kim De Gelder kan binnen vijf jaar invrijheidsstelling aanvragen, maar “internering zou veiligste optie zijn”

Print

Kim De Gelder, die veroordeeld is voor de moorden in een kinderdagverblijf en die op een 73-jarige vrouw, kan in theorie binnen een vijftal jaar zijn voorlopige invrijheidsstelling aanvragen. Of toch als hij niet geïnterneerd wordt. Volgens vier experten en zijn advocaat is dat wel degelijk nodig. “Dat is het veiligste voor onze maatschappij”, klinkt het.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. De jury achtte De Gelder toerekeningsvatbaar en schuldig aan de moord op de 72-jarige Elza Van Raemdonck en ook aan de moorden op de twee baby’s Corneel en Leon en de 54-jarige kinderverzorgster Marita Blindeman in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Ook werd hij schuldig verklaard aan de moordpoging op de 22 aanwezigen in het kinderdagverblijf en de moordpoging op een gezin in Vrasene, de buren van Elza Van Raemdonck. Momenteel zit hij zijn levenslange celstraf uit in de gevangenis van Oudenaarde.

Zijn advocaat Jaak Haentjes heeft echter altijd volgehouden dat De Gelder schizofreen is en internering beter is dan een gevangenisregime. Dat blijkt nu ook, zegt hij in een interview aan TV Oost. Want het gaat momenteel niet goed met de geestestoestand van De Gelder.

“Uitgesproken schizofreen”

“Zijn geschiedenis in de gevangenis is zo dat men op een bepaald ogenblik vastgesteld heeft dat men met hem niet overweg kon omwille van zijn vermoedelijk ziektebeeld. Daarop heeft de gevangenisdirecteur beslist om de interneringprocedure in te zetten. Omdat men daar geen blijf wist met De Gelder in de gevangenis. Niet dat hij daar lastig was, maar je kon hem onmogelijk inschakelen in het gemeenschapsgebeuren. Hij zei niets, deed niets.”

De gevangenis van Oudenaarde besliste twee jaar geleden al om de internering van De Gelder aan te vragen. De KBM, de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij, stelde in februari 2017 vier experten aan: twee universiteitsprofessoren en twee psychiaters die de opdracht kregen om De Gelder opnieuw te onderzoeken. “Uit hun voorverslag blijkt nu dat De Gelder uitgesproken schizofreen is.”

De kans is dus erg groot dat hij wordt geïnterneerd, klinkt het bij advocaat Haentjes. “Die experten zeggen dat hij schizofreen is, dan zie ik niet goed in dat de KBM nu gaat zeggen dat ze het advies niet gaan volgen en hem niet gaan interneren. Ik ben er quasi van overtuigd dat ze dat advies gaan volgen.”

Vervroegd vrijkomen

“De Gelder kreeg levenslang, herleid tot dertig jaar, op de helft van die straf kan hij in theorie zijn voorlopige invrijheidstelling aanvragen bij de strafuitvoeringsrechtbank”, legt Haentjes uit. “Hij zit nu tien jaar dus daar zitten we nog amper vijf jaar van. In theorie natuurlijk, maar het kan. Heeft men daar al aan gedacht?” Volgens zijn advocaat is een internering dus veel veiliger voor onze maatschappij. Of hij ook ooit echt zal kunnen terugkeren naar het echte leven, valt te betwijfelen. “Ik ben madame Soleil niet natuurlijk, maar het lijkt me onwaarschijnlijk”, besluit Haentjes.

Haentjes ziet zijn cliënt zelf nog tweemaandelijks, maar ook die gesprekken verlopen moeizaam. Ook de ouders van De Gelder blijven hun zoon bezoeken. “Ik heb een grote bewondering voor zijn ouders”, besluit Haentjes. “Die mensen hebben dat heel moedig gedragen en altijd gezegd dat hij ook voor hen niet meer mag vrijkomen en hij moet behandeld worden. Ze vormen zijn weinige menselijke contact.”

.

Nu in het nieuws