© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Leerlingen moeten Bijbel weer kennen

Leerlingen die het vak rooms-katholieke godsdienst volgen, zullen weer meer theoretische kennis over het christendom moeten hebben. De Vlaamse bisschoppen maken een ‘canon’ van 349 katholieke begrippen tot kern van het leerplan, bericht De Morgen maandag.

Het vorige leerplan godsdienst dateert ondertussen al van 1999. Na goed 20 jaar drong een actualisatie zich op omdat het vak niet meer aangepast was aan de huidige context, zo besloten de bisschoppen, die verantwoordelijk zijn voor de invulling ervan.

Opvallend is de nadruk die op de fundamenten van het christendom gelegd wordt. Het leerplan bevat een lijst van 349 ‘ingrediënten’: een soort van canon aan te kennen begrippen en symbolen. Van het sacrament van de eucharistie over de parabel van de verloren zoon tot het boek Job: de paar honderdduizend leerlingen die het vak rooms-katholieke godsdienst volgen, zullen ze moeten kennen.

Die aanpak is nogal een breuk met het recente verleden, dat juist minder de nadruk legde op de Bijbelse fundamenten. In lessen godsdienst stond een eigentijdse interpretatie van de katholieke waarden centraal. Maar, zegt bisschop Johan Bonny, “godsdienst mag geen praatuurtje zijn”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER