Lorin Parys vraagt snelle oprichting shelter voor slachtoffers tienerpooiers

Lorin Parys. Foto: BELGA

Lorin Parys vraagt snelle oprichting shelter voor slachtoffers tienerpooiers

Print

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) dringt aan op de snelle oprichting van een shelter voor slachtoffers van tienerpooiers. Dat is een aparte opvang die slachtoffers moet helpen en op maat begeleiden. Parys vindt echter dat te veel wordt getalmd en roept op tot actie.

Er komt een centraal meldpunt waar slachtoffers van tienerpooiers telefonisch terecht kunnen. Het Vlaams parlementslid is blij dat het meldpunt er na lang aandringen nu eindelijk komt, “maar in feite is het hallucinant dat het zo lang heeft geduurd”.

Nu is het voor Parys dringend tijd om ook een shelter op te richten. “Die aparte opvang is belangrijk om slachtoffers te helpen en de begeleiding op maat te geven die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld om hun verslavingsproblematiek aan te pakken, hun afhankelijkheid van hun pooiers te behandelen en ze de nodige psychologische bijstand te geven”.

Hij lanceert meteen een oproep om “te stoppen met treuzelen” en tot actie over te gaan. Hij herinnert eraan dat bevoegd minister Jo Vandeurzen in maart 2017 de oprichting van een stuurgroep beloofde. Die kwam een half jaar later, in september, samen en beslist werkgroepen op te richten. Voor eind februari staat nog geen nieuwe vergadering van de stuurgroep gepland die de oprichting van een shelter naar voor kan schuiven, terwijl de Vlaamse regering eind april in voorzichtige zaken gaat voor de verkiezingen in mei, aldus Parys.

Samenwerking

In een reactie stelt minister Vandeurzen dat twee pijlers uit het actieplan uit 2016 voor de bescherming van slachtoffers klaar voor uitvoering zijn: de detectie en opvolging van slachtoffers. Daarvoor heeft de Vlaamse overheid middelen vrijgemaakt voor drie extra medewerkers bij Payoke, het referentiecentrum mensenhandel. Ook komt er ondersteuning voor vzw Ne(s)t als initiatief voor laagdrempelige opvang van slachtoffers.

Vandeurzen wijst erop dat zowel in gesloten gemeenschapsinstellingen als in private initiatieven al bijkomende plaatsen zijn gecreëerd voor meisjes die het slachtoffer werden van tienerpooiers. “De diverse opvangvormen moeten beter en volgens een gedeelde visie met elkaar samenwerken. Daarvoor ontwikkelt onze administratie samen met de diverse initiatieven in de sector een kwaliteitsstandaard van goede opvang en zorg. Die is gebaseerd op de standaarden zoals ontwikkeld in Nederland, waar men al langer met de problematiek vertrouwd is”, besluit de minister.

Nu in het nieuws