Zes omwonenden naar Raad van State om speeltuintje in Meetjeslandstraat... weer open te krijgen

“Bizar dat burgemeester De Wever zo’n drastische beslissing nam”

Zes omwonenden van het speeltuintje in de Meetjeslandstraat in Hoboken, dat door de stad werd gesloten na overlast, trekken naar de Raad van State. Ze hopen zo de beslissing tot sluiting te laten schorsen en vernietigen. En dus de speeltuin weer open te krijgen.

Andreas Rotty


DOEN!