Rechter beslist dat België zes kinderen van IS-vrouwen uit Borgerhout moet repatriëren

De Brusselse kortgedingrechter heeft woensdag beslist dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden. De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol.

Het gaat om de kinderen van Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout, die met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol vastzitten. Een vorig kort geding werd tot in beroep afgewezen omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in Syrië en dat ons land niet kan worden verplicht om ze uit Syrië te repatriëren.

© VRT

Wielandt en Abouallal werden in maart geleden veroordeeld tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische groepering. Sinds de verkruimeling van het zelfverklaarde kalifaat van de Islamitische Staat (IS) verblijven ze samen met hun kinderen in Al-Hol, in het noordoosten van Syrië.

Via een rechtszaak wilden ze ons land ertoe dwingen hun kin­deren te laten overkomen. Maar een rechter in kort geding wees de vordering van de vrouwen in augustus nog af. Op grond van het Kinderrechtenverdrag, oordeelde de rechter toen, heeft ons land “wellicht de morele plicht om zich het lot van de minderjarige kinderen van Syriëstrijders in vluchtelingenkampen in de oorlogszones aan te trekken, maar deze morele plicht lijkt juridisch niet afdwingbaar te zijn bij gebrek aan rechtsmacht van de Belgische Staat in die vluchtelingenkampen”.

“De twee moeders tonen ook niet aan dat, zoals zij beweren, hun kinderen zich in een gevaarsituatie bevinden. Het enige bewijs dat zij bijbrengen zijn persberichten, waarvan de inhoud niet betrouwbaar is en wordt tegengesproken door andere berichten neergelegd door de Belgische Staat zodat er enkel tegenstrijdige persberichten voorliggen”, luidde het in augustus.

Woensdag kregen de vrouwen in beroep echter wel gehoor. De kortgedingrechter verplicht nu “de Belgische Staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België.”

België wordt daarbij verplicht om het diplomatiek personeel in te schakelen en contacten en afspraken te maken met de lokale autoriteit om zo de nodige administratieve, reis- en identiteitsdocumenten te laten bezorgen aan hun kinderen en moeders. Zowel de kinderen als de moeders moeten dus terugkeren naar België. “De Belgische Staat moet dit doen binnen de 40 dagen na de betekening van de beslissing. Zo niet, moet ze een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag vertraging en per kind, begrensd tot maximum 1 miljoen euro”, klinkt het bij de kortgedingrechter.

Belgische staat analyseert situatie

De Belgische staat kan tegen de uitspraak nog in beroep gaan, maar het is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren. Het “analyseert de situatie” na het vonnis van de Brusselse kortgedingrechter. Die analyse gebeurt in samenspraak met de andere betrokken departementen Justitie en Binnenlandse Zaken. Voor een beslissing over een eventuele beroepsprocedure is het dus nog te vroeg.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio