Verkiezingen 2018 - Antwerpen

© Belga, Photo News

Dissidente sp.a-raadsleden spreken verzoenende taal op Facebook: “Ik blijf trouw aan de partij”

Güler Turan en Hicham El Mzairh, twee van de zes verkozenen voor sp.a die het derde schepenambt weigerden, hebben zich op kerstavond verzoenend geuit via Facebook.

doro, svw

De Bourgondische coalitie in Antwerpen kreeg afgelopen weekend groen licht van de leden van N-VA, sp.a en Open Vld, maar de stemming zaaide wel tweedracht binnen de socialistische fractie. Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh, drie van de zes verkozenen voor sp.a, weigerden het derde schepenambt, naast Tom Meeuws en Jinnih Beels.

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Güler Turan had de avond voor de ledenvergadering opgeroepen om tegen te stemmen. Zij vond het bestuursakkoord “asociaal en repressief”. “Ik respecteer elke stem die is uitgebracht en dus ook het resultaat”, zei ze eerder in uw krant. “Ik ga nu even de tijd nemen om te beslissen op welke manier ik met deze situatie om zal gaan.”

Op kerstavond spreekt Turan al andere taal: “Ik heb vandaag de voordrachtsakte van onze schepenen ondertekend”, schrijft ze op Facebook. “Het bestuursakkoord is geen evidente keuze, maar onze massaal opgekomen partijleden en militanten hebben een keuze gemaakt [...] Kritisch maar constructief zal ik mijn rol opnemen in de gemeenteraad. Klaar om overtuigd te worden van de verbinding in het belang van onze stad en haar inwoners.”

Trouw

Nieuw verkozen sp.a-gemeenteraadslid Hicham El Mzairh gaf aan zich te zullen beraden over zijn situatie, maar stelt zich - eveneens op kerstavond - erg verzoenend op in een Facebookpost: “[...] Ik leg me loyaal neer bij de keuze van de overgrote meerderheid van de leden om in de coalitie te stappen. Ik blijf trouw aan de partij. [...] Zaterdag heb ik in eer en geweten tegen het akkoord gestemd. Vandaag ben ik blij dat de fractie en de partij respect en begrip hebben getoond voor mijn keuze en mijn signaal. Nu is het tijd om de rangen te sluiten en als één blok het stadsbestuur de komende zes jaar een andere richting uit te sturen, socialer en rechtvaardiger. Sp.a mag op me rekenen. Ik blijf me engageren voor mijn fractie, voor sp.a en voor de stad. Maar vooral voor de Antwerpenaars die ons nodig hebben.”

De derde verkozene, Karim Bachar, was zaterdag al het minst hard in zijn verzet. Hij gaf dan ook aan dat hij de hele gemeenteraadsfractie aan hetzelfde zeel wil zien trekken.

Derde schepenambt

Wat dit betekent voor het derde schepenambt voor sp.a, is nog niet duidelijk. Tom Meeuws neemt de bevoegdheden van de derde sp.a-schepen - al dan niet voorlopig - over.

GVA+ Sp.a vindt geen derde schepen: wat zijn de opties voor de socialisten? En waarom is die post zo belangrijk?

Verkiezingsnieuws

Aangeboden door onze partners