Verkiezingen 2018 - Antwerpen

© BELGA

Kherbache (sp.a) blijft Antwerps schepenambt afwijzen

De sp.a is niet gehaast om de derde Antwerpse schepen voor de partij aan te stellen. Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache herhaalt alvast dat zij niet bereid is om die functie op zich te nemen. Dat zei ze maandag in De Ochtend op Radio 1.

”Ik heb nog te veel werk op bovenlokaal niveau”, verwees ze naar haar werkzaamheden in het Vlaams Parlement. ”Het zou een verkeerd signaal zijn dat te combineren.” Volgens de statuten van haar partij zou Kherbache haar werk als parlementslid ook niet mogen uitoefenen in combinatie met een Antwerps schepenambt.

Maar binnen de zeskoppige Antwerpse sp.a-fractie zijn geen vrijwilligers meer voor de functie van voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten. Jinnih Beels en Tom Meeuws worden al schepen. Drie anderen, Guler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh, hebben bedankt. En Kherbache verwijst dus opnieuw naar haar werk op ”bovenlokaal niveau”.

De voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten is verantwoordelijk voor het beoordelen van de individuele OCMW-dossiers. De portefeuille is toegewezen aan sp.a. Zolang er geen uitsluitsel is over wie de taak op zich neemt, valt de functie ook onder Tom Meeuws, de sp.a-schepen voor Sociale Zaken.

“Het is een belangrijke en tijdsintensieve discussie”, zegt Kherbache in De Ochtend over de aanslepende zoektocht. “We willen iemand die de over de expertise beschikt, en de nodige inzet in Antwerpen kan inbrengen. We nemen de tijd om daar de juiste man of vrouw te zetten.”

Kherbache wijst er ook op dat het gaat om een nieuwe, specifieke functie onder de schepen voor Sociale Zaken. ”Het is niet vreemd dat de schepen die opstart en dan later delegeert. Het gaat ook over een nieuwe invulling, omdat heel het sociaal beleid werd hervormd. Laat ons de tijd nemen dit goed te organiseren.”

Bestuursakkoord

Het Antwerpse sp.a-kopstuk kwam in het gesprek ook terug op de ledenvergadering van zaterdag, waar het bestuursakkoord na een stevige discussie werd goedgekeurd met ruim tweederde van de stemmen. Maar de helft van de verkozen gemeenteraadsleden stemde tegen. ”Zij gaan zich schikken naar de democratische beslissing van de leden, en het akkoord nu mee ondersteunen”, zei Kherbache daarover.

Dat de gemoederen hoog zijn opgelopen vindt ze niet erg. ”Ik ben trots op mijn partij dat we zo’n moeilijke discussie hebben kunnen voeren. Alle kritische vragen zijn gesteld, en uiteindelijk heeft iedereen zich eensgezind geschaard achter het besluit.”

Verkiezingsnieuws