© Photo News

Stad Antwerpen belt aan bij allochtone vrouwen: “Zoek werk of volg opleiding”

Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur neemt meerdere maatregelen om de werkloosheid te verminderen. Ze gaat bijvoorbeeld aanbellen bij vrouwen met een migratieachtergrond om ze te begeleiden naar een opleiding of een job.

Christof Willocx


MEER OVER Bestuursakkoord AntwerpenDOEN!