Verkiezingen 2018 - Antwerpen

Nieuw Antwerps stadsbestuur poseert voor de foto, Marinower maar drie jaar schepen

Nu de leden het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open Vld hebben goedgekeurd, is de nieuwe bestuursploeg van de stad Antwerpen voor de periode 2019 – 2024 voorgesteld. Het college telt tien leden. Sp.a heeft haar derde schepen nog niet aangeduid.

pvdp,inke, joro

N-VA stuurt dezelfde equipe op het terrein die de vorige legislatuur afwerkte. Rob Van de Velde stapte vorig jaar uit het schepencollege. Zijn bevoegdheden werden de laatste maanden overgenomen door burgemeester Bart De Wever.

In januari begint N-VA opnieuw met vijf schepenen. Annick De Ridder is de enige nieuwkomer. Zij krijgt meteen zeer zwaarwichtige bevoegdheden onder haar hoede, met haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Fons Duchateau en Nabilla Ait Daoud waren er de voorbije jaren al wel bij, maar krijgen andere bevoegdheden. Koen Kennis en Ludo Van Campenhout blijven op hun post zitten.

Marinower drie jaar schepen

Claude Marinower, opnieuw de enige Open Vld-schepen moet de bevoegdheid onderwijs aan Jinnih Beels overlaten. Marinower krijgt nu economie onder zijn hoede. Marinower maakte bekend dat hij het schepenambt maar voor drie jaar zou bekleden en in de helft van de termijn zou overdragen aan een liberale collega. Dat zou dan Philippe De Backer moeten zijn, of een opvolger indien Marinower ook de gemeenteraad verlaat. De eerste opvolger is Erica Caluwaerts.

Sp.a kreeg aanvankelijk drie schepenposten, maar door de interne strubbelingen is de zoektocht naar de derde schepenpost nog bezig. Tom Meeuws zal voorlopig het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten op zich nemen, tot er intern een oplossing is gevonden. “Tom Meeuws neemt voorlopig de bevoegdheden van de derde sp.a-schepen op zich, tot er een oplossing is gevonden", zegt Jinnih Beels. De partij laat in een reactie aan Belga weten dat ze deze week "de derde post in goed overleg met de fractie gaat bekijken".

LEES OOK. Gezocht: sp.a’er voor derde schepenpost

Klik op de bolletjes om te ontdekken welke bevoegdheden deze schepenen hebben:

Zo ziet de ploeg eruit:

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Eerste schepen Koen Kennis (N-VA): bevoegd voor financiën, mobiliteit, groen, middenstand en decentralisatie

Tweede schepen Jinnih Beels (sp.a): bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering

Derde schepen Annick De Ridder (N-VA): bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Vierde schepen Claude Marinower (Open Vld): bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

Vijfde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA): bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Zesde schepen Tom Meeuws (sp.a): bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten

Zevende schepen Ludo Van Campenhout (N-VA): bevoegd voor sport, diamant, en markten en foren

Achtste schepen Fons Duchateau (N-VA): voorzitter van AG VESPA, bevoegd voor wonen, patrimonium, toerisme, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Toegevoegd schepen (sp.a, voorlopig Tom Meeuws): voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten.

Verkiezingsnieuws