Steeds minder chauffeurs tanken zonder betalen

Steeds minder chauffeurs tanken zonder betalen

Print

Het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten van ‘flessentrekkerij’ van brandstof of smeerolie - tanken zonder te betalen - is de afgelopen jaren sterk gedaald, van 1.324 in 2013 tot 637 in 2015 en 412 in 2017. Dat blijkt uit het pas gepubliceerd antwoord van gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR).

Dieven worden vaak niet bestraft, omdat uitbaters er wegens de hoge procedurekosten voor terugdeinzen om een klacht in te dienen. Daarom wijst Jadin op het Duitse digitaal platform Oilpay. “Een bestolen tankstationhouder die met Oilpay samenwerkt, hoeft enkel een formulier in te dienen en de nummerplaat op te geven, waarna een advocatenkantoor de overtreder contacteert en een klacht indient indien deze niet betaalt”, aldus Jadin.

Jambon erkende in zijn antwoord dat de politie ontlast zou kunnen worden indien er een systeem zou ingevoerd worden waarbij er geen tussenkomst van de politie meer nodig is. Ook in ons land hebben sommige parketten volgens de gewezen minister reeds toestemming gegeven om voor bedrieglijk tanken een vereenvoudigd proces-verbaal op te stellen waarin de nummerplaat en identiteit van de eigenaar van de betrokken auto wordt vermeld en diens identiteit aan de klager wordt meegedeeld.

Nu in het nieuws